V pátek 24. byla během závěrečného Hackathonu zakončena Letní škola IT pro 34 studentek středních škol z celé České republiky, kterou pořádala nezisková organizace Czechitas společně s ČVUT v Praze. Cílem letní školy bylo přilákat ke studiu informačních technologií co nejvíce dívek.
Tým prof. Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze spolupracuje od roku 2003 se společností Toyota na vývoji autonomního automobilu. Rozsah spolupráce se postupně rozšiřuje a v letošním roce na fakultě vznikla multidisciplinární laboratoř Toyota Research Lab, kterou společnost Toyota podporuje finančním prostředky v objemu řádu 1 milion Euro ročně.
Ve středu 22. srpna se v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT setkal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček s předsedou Poslanecké sněmovny PČR Radkem Vondráčkem a společně si prohlédli systém S.A.W.E.R., který bude tvořit technologické jádro Českého národního pavilonu na Světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
Dne 21. srpna byla u Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Kampusu Dejvice spuštěna nová virtuální keška. Ta unikátním způsobem připomíná místo, odkud bylo tehdejší Československo připojeno k internetu. Právě jeho nástup pomohl k rozšíření celosvětové hry Geocaching.
Od 29. července do 10. srpna proběhl ve Svatém Štěpánu již devátý ročník tábora ČVUT Jáma lvová. Toho se zúčastnilo 24 nadaných dětí z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Tábor, který je slavnostním zakončením celoroční matematicko-programátorské korespondenční soutěže, byl letos laděn do božské tématiky. Účastníci v roli bohů řídili běh světa, starali se o blaho svých oveček a čelili mnohým hrozbám.
Celkem 35 studentů se v letoším roce zúčastnilo dvoutýdenního 13. ročníku Letní univerzity v Jaderné elektrárně v Temelíně. Akce se konala od 23. července do 3. srpna. Mezi účastníky bylo 6 studentů z Fakulty elektrotechnické, 5 studentů z Fakulty strojní, 9 studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a jeden posluchač Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.
Ve dnech 1. až 4. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal závod studentských formulí Formula Student Czech Republic. V něm získal celkové prvenství monopost týmu eForce FEE Prague Formula Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Historicky se jedná o vůbec první vítězství vozu s elektrickým pohonem v této soutěži. Špičková studentská formule týmu CTU CarTech Fakulty strojní ČVUT se spalovacím vozem označením FS.10 si dojela pro celkové třetí místo ve své kategorii. Na týmy se v sobotu 5. srpna přijel podívat a studenty v soutěži podpořit rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Michael Valášek.
Ve druhé polovině července proběhl ve vzdělávacím centru pro kybernetickou bezpečnost Fakulty elektrotechnické ČVUT jeden ze tří tréninkových kempů Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, které připravují české studenty pro evropské finále. To organizuje Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a uskuteční se v Londýně ve dnech 15. až 17. října.
Dne 26. července proběhla na Císařském ostrově v Praze ukázka zařízení na detekci a eliminaci nelegálně se pohybujícího dronu pomocí nového systému Eagle.one. Zařízení vzniklo jako výsledek smluvního výzkumu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, zadaného společností 601 s.r.o. Ta se zaměřuje na distribuci špičkového systému DeDrone v České republice a jeho instalaci pro ochranu kritické infrastruktury (elektrárny, vládní sídla, průmyslové komplexy, stadiony, koncerty, ale i firemní sídla a soukromé rezidence) proti možnému útoku dronem, nebo proti použití dronu při špionáži a paparazzi.
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., a prezident výzkumné instituce Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) Dr. Chunhong Park podepsali Memorandum o porozumění. Uzavření Memoranda inicioval KIMM jako projev zájmu o prohloubení spolupráce na úrovni celého ČVUT na základě úspěšného řešení dosavadních projektů spolupráce, především Fakulty strojní. Tu na podpisu memoranda zastupoval děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., dále vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Ing. Petr Kolář, Ph.D., a Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., vedoucí pro projekty spolupráce.

Pages