Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pokřtilo 1. června první prototyp mikroelektrárny WAVE. Ta domácnostem nabídne levnou výrobu elektřiny z biomasy. Křtu zařízení, oceněného v roce 2015 v soutěži Ekologický oskar cenou pro nejlepší nápad, se zúčastnil také místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Vývoj prototypu dlouhodobě podporuje energetická společnost E.ON.
Za přítomnosti Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové byl dne 30. května na Fakultě architektury slavnostně odhalen pohár Křídla pro budoucnost. Putovní trofej, kterou pro mezinárodní soutěž Inspireli Awards vytvořil architekt a designér Bořek Šípek, získal student Fakulty architektury Jakub Hoffmann.
Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební reprezentovali Českou republiku na dvanáctém ročníku mezinárodní soutěže ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2016 v běloruském Minsku. V konkurenci 54 týmů z 34 univerzit z Evropy, Asie a Afriky, postoupil jeden z projektů ČVUT i do užšího výběru pro ceny.
Týdenní exkurzi po českých elektrárnách a souvisejících závodech pořádala od 23. května pro studenty programu Elektrotechnika, Energetika a Management katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické. Akce se zúčastnilo 17 studentů prvního ročníku magisterského studia.
V rámci oslav 700 let narození Karla IV. podepsalo ČVUT na Karlově univerzitě Memorandum of Understanding a navazující smlouvu o spolupráci s Katholieke Universiteit Leuven. Oba dokumenty specifikující podmínky plánovaných kooperačních aktivit. Smlouva se týká spolupráce ve vědě a výzkumu, především na společných projektech programu Horizon 2020.
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se ve dnech 23. a 24. května uskutečnil 7. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. V jeho rámci proběhlo vyhlášení nejlepších studentských bakalářských a magisterských prací. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 54 studií z osmi univerzit. Jednalo se o to nejlepší, co mohly české a slovenské vysoké školy ve fyzice nabídnout.
Student Fakulty elektrotechnické Peter Chalupianský vymyslel a zrealizoval unikátní charitativní projekt Kde je Péťa?. V rámci studia programu Elektrotechnika, energetika a management se vydal na semestrální pobyt na Kyungpook National University v Jižní Koreji. Ve spolupráci s nadací Konto BARIÉRY posílá přes svůj blog speciální pohlednice ze své cesty. Výtěžek z jejich pomáhá handicapovým dětem.
Pracovníci Fakulty strojní ČVUT a Vysoké školy polytechnické Jihlava propojili své znalosti a zkušenosti a spolupracují na celosvětovém projektu Living Heart. Ten má ambice být jedním z klíčových přelomů ve světě medicíny. Přesný 3D model urychluje výzkum a testování zařízení pro léčbu srdečních onemocnění.
Dne 23. května se ve Vídni uskutečnila konference STARGATE - The Innovation Day, pořádaná online platformou iHUB. Stargate je síť evropských platforem iHUB, inkubátorů a akcelerátorů, které spolupracují v rámci EU. Jejím členem je i Inkubátor ČVUT InovaJET.
Během předposledního květnového víkendu se v Bělehradě uskutečnil vysokoškolský turnaj s názvem BeST Beograd 2016. Ve velice silné konkurenci 920 studentů z 21 univerzit, 10 zemí a 2 kontinentů se sedmdesátičlenné skupině sportovců z ČVUT podařilo získat celkové vítězství.

Pages