Datum zveřejnění: 
5. 6. 2020
CoroVent bude představen krizovému štábu lucemburské armády. Výroba CoroVentu už se ustálila a aktuálně se montují kusy podle potřeby. Celý květen se navíc využil ke zdokonalování výrobních procesů, které v případě potřeby umožní vyrábět v násobně větším měřítku.

„Momentálně máme k dispozici okolo 380 CoroVentů. Splnili jsme tak závazek české veřejnosti, která společně s podnikatelskými subjekty přispěla na jejich výrobu. Ventilátory vyrobené nad rámec tohoto závazku pak využíváme k prosazení se na zahraničních trzích," říká Jiří Denner, majitel společnosti MICo Medical, která plicní ventilátory vyrábí.

„Poslání ČVUT a vědecké komunity bylo naplněno, podařilo se nám v krátkém časovém úseku vyvinout přístroj, který umožní záchranu života v krizové situaci způsobené koronavirem. V tomto okamžiku bych rád ještě jednou poděkoval skupině firem a osob z iniciativy COVID19CZ a rovněž všem, kdo finančně přispěli na výrobu prvních 250 ks plicního ventilátoru CoroVent,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Nyní nastává druhá fáze v životním cyklu výrobku, kterou je komercializace, doplnil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Dne 3. 6. 2020 proběhlo na ČVUT v Praze jednání s velvyslancem České republiky v Lucembursku za účelem představení plicního ventilátoru CoroVent krizovému štábu Lucemburska. Jednání se zúčastnil velvyslanec ČR v Lucembursku Vladimír Bärtl, rektor ČVUT Vojtěch Petráček, prof. Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) a obchodní ředitel společnosti MICo Michal Kazda.

Pro dosažení úspěchu nejen na našem, ale i na zahraničních trzích, je nutné především získat potřebné certifikace CoroVentu jakožto zdravotnického prostředku. „Dalším cílem by mělo být získat potřebné certifikace a tedy jít standartní cestou, která vyžaduje provedení klinické zkoušky ventilátoru. To je nyní na výrobci, kterému rád poskytnu součinnost v přípravě potřebných podkladů, uvedl prof. Karel Roubík z FBMI ČVUT v Praze. 

Společnost MICo Medical, které ČVUT poskytlo licenci na výrobu CoroVentu, intenzivně navazuje obchodní styky se zahraničím. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnický přístroj, je nutné daný produkt fyzicky zapůjčit k vlastnímu posouzení jednotlivým státům. Proto byl CoroVent například zaslán do Itálie, Kanady a již zmíněného Lucemburska.

Foto: MICo

O ventilátoru informovala tato média: obnovitelne.cz, hlidacipes.org