Slavnostní předání ocenění Škola doporučená zaměstnavateli 2017 proběhlo 8. listopadu v Betlémské kapli. V hlasování, kterého se mohou zúčastnit firmy s více než 10 zaměstnanci, obhájila Fakulta strojní ČVUT loňské 2. místo. V součtu všech fakult pak ČVUT s velkým náskokem zvítězilo.
Profesor Stefan W. Hell, držitel Nobelovy ceny za chemii z roku 2014, navštívil dne 8. listopadu studenty a profesory na Českém vysokém učení technickém v Praze. Toto v pořadí už páté setkání s vědci špičkového mezinárodního renomé na půdě ČVUT pořádala společnost Honeywell (NYSE: HON) v rámci programu Honeywell Initiative for Science & Engineering (HISE). Program financuje firma Honeywell v rámci své iniciativy společenské odpovědnosti Honeywell Hometown Solutions. HISE má za cíl povzbudit studenty k vlastním aktivitám v oblastech vědy, technologií, inženýrství a matematiky (STEM). Program už inspiroval tisíce studentů a pedagogů po celém světě.
I letos získali zástupci ČVUT na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2017, který se konal ve dnech 31. října až 3. listopadu, první místo v soutěži o nejlepší expozici veletrhu. Vítězství bylo o to cennější, protože jednotlivé expozice hodnotili sami středoškolští studenti. ČVUT se umisťuje na předních příčkách v této soutěži již od roku 2010.
U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu vyznamenal 28. října 2017 prezident republiky Miloš Zeman celkem 39 významných osobností. Mezi nimi byli také prof. Vladimír Mařík, zakladatel a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, a prof. Jaroslav Pollert, vedoucí Vodohospodářského experimentálního centra, Fakulty stavební ČVUT. Oběma byla udělena Medaile za zásluhy I. Stupně o stát v oblasti vědy.
Ve dnech 18. až 20. října se v Las Vegas uskutečnila prestižní konference Adobe MAX 2017. Na ní byl představen projekt Puppetron, který vznikal ve spolupráci katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT a společnosti Adobe. Revoluční algoritmus umožňuje přenos výtvarného stylu z ručně kreslené předlohy na portrétní fotografii tak, že věrně zachová jak identitu stylizované osoby, tak i základní charakteristiky použitého výtvarného média. Právě tím se platforma odlišuje od aplikací založených na použití neuronových sítí, jako jsou Prisma nebo DeepArt.
Dne 26. října uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze mezinárodní konferenci Digitální ekonomika a společnost. Vedle vrcholných představitelů státní správy mezi účastníky konference nechyběli ani rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, nebo generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize René Zavoral a Petr Dvořák. Dopolední program zahájil v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze předseda výboru, senátor Zbyněk Linhart.
Vedení ČVUT v Praze a Svazu průmyslu a dopravy České republiky pořádaly dne 24. října diskusní fórum nazvané Budoucnost českého průmyslu je závislá na kvalitním technickém vzdělávání.
Fakulta dopravní ČVUT je partnerem Memoranda o spolupráci mezi Vládou ČR a Sdružením automobilového průmyslu. To obsahuje konkrétní pilotní projekty v oblasti elektromobility, autonomního řízení a digitalizace, řešené na fakultě. V návaznosti na tuto událost byla na Ministerstvu dopravy ČR slavnostně podepsána Konsorciální smlouva projektu C-ROADS, v níž Fakulta dopravní ČVUT jmenovitě vystupuje jako jeden z řešitelů pilotních projektů dopravní telematiky založené na vzájemné komunikaci vozidlo-vozidlo nebo vozidlo-infrastruktura. Jde o zásadní projekt pro budoucí autonomní řízení, a to jak silničních, tak i železničních dopravních prostředků.
Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl oceněn zlatou medailí v kategorii „Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem“ stroj kategorie Hybrid Manufacturing (HM) – WELDPRINT MCV 5X, který vyvinula firma KOVOSVIT MAS, a.s. ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní. Cenu převzali generální ředitel firmy KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Libor Kuchař a děkan Fakulty strojní prof. Michael Valášek.
Mimořádného finančního ocenění se dostalo od bývalého studenta, Čechoameričana Thomase Morela, Fakultě strojní ČVUT. Ta získala 6. října finanční dar na podporu vědy, výzkumu a výuky ve výši jeden milión dolarů.

Pages