Dne 23. ledna navštívili Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT profesor Noh, Sand Do a Yong-Shin Kang, Ph.D., z korejské Sungkyunkwan University. Profesor Noh je zodpovědný mimo jiné za nově vytvořený Department of Smart Factory Convergence v jeho domovské univerzitě a je aktivní postavou korejské národní iniciativy Industrial Revolution 3.0, obdoby české Průmysl 4.0.
Ve dnech 16. až 27. ledna se na katedře jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT uskutečnil první ročník kurzu Nuclear research reactor practicum pořádaný pro americké studenty a pedagogy z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS). Účastníci kurzu absolvovali přednášky i praktická cvičení a dostali také jedinečnou šanci vyzkoušet si spuštění jaderného reaktoru.
Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT, které se uskutečnilo 17. ledna v Betlémské kapli, předal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka čestný titul doctor honoris causa architektu Miroslavu Šikovi.
Diagnóza vážných psychických a vývojových poruch i onemocnění, stejně jako účinný komunikační prostředek pro postižené. To vše umožňuje zařízení, které je schopné sledovat i ty nejmenší pohyby očí. Vyvinuli ho výzkumníci z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické pod vedením Ing. Martina Dobiáše, PhD., v rámci projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“. Výzkum finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
Tomáš Záruba, student programu Elektrotechnika, energetika a management Fakulty elektrotechnické, založil společně s dalšími kolegy, startup Byzance. Ten se zaměřuje na rapidně rostoucí trh internetu věcí (IoT). Členové jeho týmu se zabývají nástroji pro vývoj a dlouhodobou správu IoT, a to včetně bezpečnosti. Do příštího roku plánují výrazný rozvoj této technologie, k jehož dosažení vyvinuli univerzální stavebnici hardwaru, jež pomůže překonat problémy mezi vývojem prototypu a masovou produkcí.
Vybraní studenti středních škol měli příležitost zapojit se do VI. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Jedná se o tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se jim na zvolené fakultě věnují individuálně odborní mentoři. Ti zajišťovali stážistům účast na zajímavých přednáškách a seminářích, představovali jim katedry a ústavy ČVUT, s výzkumnými projekty, studijními programy a obory a celkově je seznamovali je s vysokoškolským prostředím.
Dne 19. prosince 2016 převzalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 55 nových profesorek a profesorů. Mezi nimi bylo i šest nově jmenovaných profesorů z ČVUT v Praze.
Během Vánočního koncertu ČVUT, který se konal 15. prosince v Betlémské kapli, byly vyhlášeny výsledky ankety O nejlepšího sportovce ČVUT za rok 2016. První tři příčky v anketě obsadili Ing. Jan Přindiš, Bc. Petr Šlajs a Kristiina Mäki.
V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí uskutečnil finálový zápas 8. ročníku Robosoutěže. V něm se utkaly týmy ze středních škol a studentů fakulty. V napínavém souboji, který se konal za velkého zájmu veřejnosti, zvítězilo družstvo NEXT TEAM z Gymnázia Zlín, jehož členy byli Petr Molek, David Strouhal a Jan Vlk.
Během slavnostního ceremoniálu převzal 30. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR student Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016 za vynikající práci českých studentů a výzkumných pracovníků.

Pages