V nově otevřených prostorách budovy ČVUT - CIIRC podepsali dne 3. května rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka, doc. Miloš Polášek, jednatel společnosti Porsche Engineering Services, s.r.o., a Dipl. Ing. Dirk Lappe, předseda představenstva společnosti Porsche Engineering Services, s.r.o., rámcovou smlouvu o spolupráci. Jejím hlavním cílem bude participace na společných výzkumných projektech, podpora univerzitních laboratoři a zajištění odborných přednášek pro studenty.
Dne 2. května proběhlo slavnostní otevření nové budovy ČVUT – CIIRC. Této významné příležitosti se kromě rektora ČVUT Petra Konvalinky, ředitele institutu Vladimíra Maříka, prezidenta ČR Miloše Zemana, premiéra Bohuslava Sobotky, člena představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy a generálního ředitele VCES Zdeňka Pokorného účastnili také roboti, které ČVUT využívá k vědecko-výzkumným a pedagogickým účelům.
Od 26. dubna mají studenti a zaměstnanci možnost využívat nový systém Portál ČVUT. Ten v rámci realizace jednoho z dílčích úkolů Informační strategie ČVUT vytvořil Odbor pro informační systém Rektorátu ČVUT.
Soutěž Hala roku Akademik 2017 pořádala dne 20. dubna Fakulta stavební ČVUT. Úkolem studentů bylo doma vytvořit z určených materiálů model stavební konstrukce a tento model podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Kritériem pro vítězství byla efektivita modelu, tedy poměr mezi únosností a vlastní tíhou modelu. Návrh vítězného týmu, studentů Heleny Cuřínové z Fakulty architektury a Jana Mládka z Fakulty stavební, vážil pouhých 139 gramů a unesl přitom zatížení 42,454 kilogramu.
Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické vznikla díky dlouholetému vývoji unikátní navigační aplikace pro nevidomé Naviterier. Jejími hlavními autory jsou Zdeněk Míkovec a Jan Balata. Navigace využívá precizně zpracovaných mapových podkladů projektu ROUTE4ALL. Nevidomý je tak informovaný například o tvarech rohů ulic, nebo o sklonu a šířce chodníku. Aplikace bude ke stažení v létě 2017, ale již nyní ji lze na webu předobjednat. Zájemci, kteří se zaregistrují do konce dubna, budou mít Naviterier na půl roku zdarma.
V týdnu od 3. do 7. dubna se za výrazného odborného přispění Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT uskutečnila Česká robotická mise do Japonska. Jejím cílem bylo rozšířit vědeckou spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 a navázat užší styky s obdobnou japonskou iniciativou Robotic Revolution Initiative.
Evropská komise a Europa Nostra představily dne 5. dubna vítěze soutěže o Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví/Europa Nostra Awards 2017. Mezi nimi je i studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC), tedy pokročilé magisterské studium inženýrské analýzy památkových objektů a historických konstrukcí.
Český institut informatiky robotiky a kybernetiky byl společně s dalšími významnými partnery VUT-CEITEC, DFKI a ZeMA úspěšný v prvním kole výzvy Teaming programu H2020. Díky tomu obdrží dotaci 400 tisíc EUR na rozvoj česko-německého výzkumného centra Průmyslu 4.0. Ve druhém kole bude konsorcium usilovat o dotaci v souhrnné výši až 30 mil. EUR na provoz centra a související investice.
Poradenská společnost Quacquarelli Symonds (QS) aktualizovala oborové žebříčky vysokých škol za rok 2017. Z nich vyplývá, že v rámci České republiky bylo ČVUT v Praze v pěti oborech vyhodnoceno jako nejlepší instituce. Do průzkumu bylo zahrnuto 4 438 univerzit z celého světa. ČVUT v Praze je nyní zařazeno mezi nejlepší světové univerzity v sedmi ze 46 oborů a ve dvou tematických oblastech.
ČVUT v Praze se společně s dvanácti zahraničními partnery stalo součástí evropského projektu DA-SPACE. Ten nabízí podmínky k realizaci nápadů a inovací. Cílem projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region), konkrétně Interreg Danube Transnational Programme, je vytvoření otevřených inovačních laboratoří na podporu mladých inovátorů a jejich nápadů v regionu Podunají.

Pages