Pod záštitou děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., se v sobotu 16. června konal již 6. ročník Běhu Míru Kladno - Lidice. Více než 250 účastníků podpořilo svým během handicapované děti a památku obětí lidické tragédie.
Již devátý ročník festivalu FELFEST se na pražském Vítězném náměstí uskutečnil ve středu 13. června. Návštěvníci si mohli prohlédnout zajímavé exponáty, které vznikly na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a poslechnout si vystoupení profesionálních i studentských kapel.
V noci z 9. na 10. června se ČVUT celoškolsky prezentovalo na 15. ročníku Pražské muzejní noci v Národním technickém muzeu. Bylo to druhé nejnavštěvovanější muzeum, které během večera a noci navštívilo více než 10 000 zájemců. V rámci akce byly také zpřístupněny prostory Fakulty architektury v Dejvicích.
V pátek 8. června proběhl v Praze na Rašínově nábřeží další ročník závodu Univerzitních osem. V soutěži, konané v rámci Primátorek, zvítězil tým ČVUT, který tak dokázal obhájit prvenství již pošesté v řadě. O triumf se zasloužila posádka ve složení Jiří Kopáč, Jan Hájek, Jiří Vaněk, Milan Bruncvík, Vít Šantrůček, Martin Basl, Jakub Paroulek, Jan Zavadil a kormidelnice Tereza Paroulková.
Tým ČVUT pod vedením rektora doc. Petráčka získal projekt Center for Advanced Applied Science, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti přírodních věd. Rozpočet projektu je téměř 600 miliónů Kč s dobou řešení 6 let.
Profesor stavební fyziky na Univerzitě v Innsbrucku a zakladatel Passivhaus Institut v Darmstadtu Wolfgang Feist, navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT s přednáškou Results from 25 years Passivhouse Accompaying Research, během které se podělil s výsledky pětadvacetileté zkušenosti výzkumu a vývoje energeticky pasivních domů.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě a je držitelem ocenění Best Nuclear Training. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2. Tento reaktor doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1 a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků pro českou jadernou energetiku. Palivo do reaktoru bylo dovezeno dne 7. června ráno do Prahy, kde jej čekalo vybalení a uložení v prostorách VR-1.
Ve středu dne 6. června proběhlo již dvanácté setkání a prezentace prací studentů středních škol s názvem StreTech 2018. Akce se uskutečnila na Fakultě strojní a na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Dejvicích. Studentskou konferenci podpořila také Fakulta stavební. Cílem setkání bylo umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své výzkumné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení.
Masarykův ústav vyšších studií pořádal 30. května již třetí ročník Konference Albína Bráfa, tentokrát v mezinárodním formátu. Příležitost prezentovat výsledky své práce a publikovat v recenzovaném sborníku zde dostali i studenti, finanční odměnu za nejlepší příspěvky získali Henrik Wagner z TU Braunschweig, Alice Blažková z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, Tomáš Havel z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a Erik Poláček ze Slezské univerzity.
V mezinárodní kreativní studentské soutěži The Trail by Vinci Construction, která je zaměřena na inovace a nové technologie ve stavebnictví, vyhrál v konkurenci 1259 účastníků z 58 zemí tým studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze s návrhem robota na úklid staveniště. Tým ve složení Lucie Stupková, Jakub Starosta, Radek Benetka a Jakub Volf zvítězil v kategorii Leonard, která umožňuje vstoupit do pařížského start-up inkubátoru skupiny VINCI Construction a spolu s vývojáři a specialisty začít na projektu v praxi pracovat.

Pages