Datum zveřejnění: 
7. 5. 2020
Dne 5. května vystoupil v Betlémské kapli během virtuálního koncertu soubor SALOME - Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru. Účinkovali Pavel Batěk, Barbora Plachá, Tomáš Kůgel a Petr Šťastný. Koncert byl poděkováním všem, kteří jakkoliv pomáhají v boji proti COVID-19, především pak odborníkům a týmům zapojeným v celé řadě projektů, ale i těm, kdo ve ztížených podmínkách udrželi chod výuky a výzkumu.

SALOME je unikátní projekt mladých umělců, kteří osobitým a vytříbeným způsobem navazují na vynikající hudební potenciál písní Karla Kryla, které jsou stále aktuální. Na programu zazněly písničky Karla Kryla v úpravě Michala Vejskala: Veličenstvo Kat, Karavana mraků, Bratříčku zavírej vrátka, Salome a mnoho dalších.

Koncertem provázel prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, a Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro informační systém. Poděkovali všem akademickým pracovníkům, zaměstnancům a studentům, kteří se zapojili do zvládnutí situace vzniklé v souvislosti s šířením koronaviru, a jmenovitě alespoň těm, kteří se zasloužili nejvíce.

Záznam koncertu je k dispozici zde.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture