Datum zveřejnění: 
19. 5. 2020
Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020.

Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.

„Fakulta architektury ČVUT měla standardní uzávěrku přihlášek do bakalářských studijních programů na nadcházející akademický rok již v listopadu, mimořádným termínem chceme dát šanci těm, kteří se rozhodli později,“ říká proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Irena Šestáková. 

Fakulta architektury ČVUT v Praze je nejstarší a největší institucí u nás poskytující vzdělání v oboru. Nabízí studentům propojení teorie a praxe, pedagogický sbor je složený ze špičkových architektů, urbanistů a designerů. Je pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. Zdejší studenti a absolventi se každoročně umisťují na předních příčkách respektovaných studentských architektonických a designérských soutěží. Nová budova ČVUT, ve které fakulta sídlí, poskytuje studentům zázemí, je přehledná, transparentní a podporuje interakci.