Datum zveřejnění: 
18. 5. 2020
V areálu bývalých kasáren na Kladně by jedna z budov měla být nově využita jako výuková základna pro studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví s prvotřídně vybavenými laboratořemi mikrobiologie, imunologie, biochemie a dalšími a s učebnami či přednáškovými prostory.

Za symbolickou korunu už v lednu letošního roku prodalo město Kladno Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT opuštěnou budovu v areálu bývalých kasáren pro další rozšíření fakulty. Současné dvě budovy fakulty - sedmipodlažní budova na náměstí Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách v ulici Sportovců - už totiž kapacitně nestačí.

„Spolupráce s radnicí Kladna si nesmírně vážím, ČVUT zde dlouhodobě úspěšně vzdělává nové odborníky a kapacitně se neustále rozrůstáme. Věřím, že vznik nových výukových prostor se podaří realizovat co nejdříve,“ řekl prof. Jozef Rosina, proděkan pro rozvoj Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.