Dr. Jan Rusz z výzkumné skupiny Signal Analysis, Modelling, and Interpretation Group, působící na katedře teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT, obdržel cenu Discovery Award 2015 za pokrok ve využití poruch řeči k diagnostice a studiu mechanismů u neurodegenerativních onemocnění.
ČVUT v Praze se opět připojilo k tradiční nadnárodní akci Noc vědců. Ta se uskutečnila 25. září a návštěvníkům se představily Fakulta stavební, Fakulta informačních technologií a Fakulta architektury v kampusu v Dejvicích a také na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v centru Prahy.
Velvyslanec USA Andrew Schapiro a ministryně školství Kateřina Valachová jmenovali dne 21. září nové vyslance Fulbrightova programu z řad českých absolventů tohoto prestižního vládního stipendia. Za ČVUT se jimi stali doc. Jiří Němeček, prof. Michal Pěchouček a prof. Pavel Tvrdík.
Stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon získal absolvent programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické Ing. Antonín Novák. Ocenění obdrží ročně pouze třicet studentů z celého světa.
Profesor Petr Zuna z Fakulty strojní ČVUT obdržel Zlatou medaili Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Ta je již tradičně udělována na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Třetí ročník Vědeckého jarmarku se uskutečnil 9. září na Vítězném náměstí v Praze 6. Oblíbenou akci spolupořádali ČVUT v Praze a VŠCHT Praha společně s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností Věda nás baví. V letošním roce si vystavené exponáty přišlo prohlédnout 16 000 návštěvníků všech věkových kategorií.
Zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Ministerstva zdravotnictví ČR podepsali 2. září Memorandum o dlouhodobé spolupráci. Prvním konkrétním krokem k naplnění spolupráce je bezplatné poskytnutí Informačního systému sledování nákupu zdravotnických přístrojů, který pracovníci fakulty vyvinuli.
Slavnostní otevření základní školy ČVUT se uskutečnilo 1. září v Nové budově v Thákurově ulici v Dejvicích za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky, náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslava Fidrmuce, starosty Městské části Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře a Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která je absolventkou ČVUT.
Možnost strávit nezapomenutelné prázdniny měly ve dnech 13. až 17. července děti ve věku od 7 do 14 let. Celkem 96 účastníků Dětské univerzity z celé České republiky i ze zahraničí se formou příměstského tábora seznámilo s laboratořemi a výzkumem ČVUT. Při slavnostním zakončení akce v Betlémské kapli byl malým studentům udělen titul Malý bakalář (Bc. jr.) nebo Malý inženýr (Ing. jr.).
Rekonstrukcí budovy Kokos v Kladně za 50 milionů korun a nákupem nového laboratorního vybavení byla k 30. červnu završena zhruba dvouletá realizace projektu Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. - BIOKOS II. Cílem celé investiční akce byla podpora vzdělávání vysokoškolských studentů a modernizace infrastruktury.

Pages