Prof. Miloš Nesládek a Dr. Michal Gulka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT jsou spoluautory článku „Fotoelektrické zobrazování a koherentní čtení spinových stavů individuálních center dusík -vakance v diamantu“ (Photoelectrical Imaging and Coherent Spin State Readout of Single Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond), který vyšel 15. února v prestižním americkém vědeckém magazínu Science.
Vědci z Fakulty strojní ČVUT spolu se zástupci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (1. LF UK) vyvíjejí alternativní cévní náhrady pro průtoky menší než 150 mililitrů za minutu a s průměry pod šest milimetrů. Vývoj podporuje ministerstvo zdravotnictví grantovými projekty. Výsledkem budou kompozitní náhrady se sendvičovou stavbou stěny na bázi biologického materiálu, zejména kolagenu. V laboratořích Fakulty strojní ČVUT se provádějí rozsáhlé mechanické testy jak nativních cév, tak vyvíjených cévních náhrad a všech jejich komponent. Prototyp náhrady byl již úspěšně implantován do oblasti krčních tepen zvířecího modelu, ovce. Výsledky naznačují, že v seznamu významných patentů přibude další a možná i celoevropský.
Dne 5. února obhajovali studenti Fakulty architektury své diplomové práce. V podvečer pak pro ně fakulta uspořádala slavnost spojenou s vernisáží studentských prací a večeří pro absolventy. Ti během ceremoniálu pasování dostali také dárek, ochrannou přilbu, která jim bude jejich vysokoškolská studia připomínat.
Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence (UI) je nový projekt, který staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd. Spolupracovat na něm bude katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, katedra počítačů FEL ČVUT, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeké Univerzity v Plzni a ČTK. Prvotním cílem výzkumu je vznik systému UI, který bude generovat texty umožňující další zpravodajské využití.
Novou internetovou aplikaci pro ovládání interaktivní fasády Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích vyvinuli studenti z Centra znalostního managementu (CZM). Návštěvníci webu se dozví informace o právě zobrazované grafice, případně ji mohou změnit dle vybrané předlohy. Fasáda LINKY rovněž umí informovat o odjezdech spojů MHD, zobrazit binární hodiny, případně i spustit jednoduchou verzi světoznámé arkádové hry Space Invader.
Podpora nadějných inovací, perspektivních výzkumných týmů a transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe, patří mezi důležité priority ČVUT v Praze. Nejnovějším příkladem v této oblasti je podpis licenční smlouvy se startupem AKAENE Partners, s.r.o. Slavnostního podpisu mezi rektorem ČVUT v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem a zástupci firmy se dne 30. ledna zúčastnili prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. Zbyněk Škvor, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka, děkan Fakulty dopravní ČVUT doc. Pavel Hrubeš a vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií Ivo Stanček.
Porota největší mezinárodní soutěže studentského designu na světě (TISDC 2018) ocenila bakalářskou práci studentky Terezy Vackové z Ateliéru Tvarůžek Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT. Udělila jí speciální cenu v kategorii International Design Association za pomůcku CleS – Clever Seek. Jedná se o nenápadný přístroj, jenž pomáhá nevidomým v orientaci. Přístroj svým vzhledem připomíná sluchátka, neumisťuje se však na uši, ale kolem krku.
Dne 29. ledna se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrželi prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT udělilo čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury a profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT. Jedno ze dvou ocenění rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2017 převzal RNDr. Petr Distler, vědecký pracovník Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, za svou disertační práci nazvanou Studium extrakčních systémů pro separaci lanthanoidů a minoritních aktinoidů. Práce je součástí celoevropského projektu, jehož cílem je uzavření jaderného palivového cyklu. Jinými slovy, zpracování jaderného odpadu ze štěpných reaktorů, které umožní jeho opakované využití a razantně zkrátí dobu, po kterou bude radioaktivní odpad v hlubinném úložišti představovat riziko pro životní prostředí. Cenu rektora za vynikající doktorskou práci obdržel také Ing. Petr Pokorný, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT za téma „Analýza a aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry“, ve které se zabýval teoretickými studiemi a praktickým uplatněním moderních aktivních optických prvků v zobrazovacích a měřicích systémech.
ČVUT v Praze uspělo s dovoláním u Nejvyššího soudu ve sporu s podnikatelem Ing. Radimem Jančurou. Ten v rámci debaty o opravě dálnice D1 obvinil ČVUT v Praze z účasti na zločinném spiknutí. Ing. Jančura má za povinnost uveřejnit omluvu, která je obsažena ve výroku rozsudku soudu I. stupně a také musí uhradit ČVUT náklady řízení.
Na evropském veletrhu celoživotního a pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Praha byl modrý stánek ČVUT nepřehlédnutelný, a to nejenom akčním děním na jeho ploše, ale i díky zajímavým přednáškám zástupců z jednotlivých fakult ČVUT. Ty se těšily velkému zájmu studentů středních škol a jejich pedagogů. O tom svědčí i fakt, že v soutěži o nejlepší expozici veletrhu jsme získali druhé místo. Na letošním pražském veletrhu Gaudeamus bylo zastoupeno 289 vystavovatelů v 86 expozicích. Kromě tuzemských škol se zde představilo i 76 zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí. Návštěvnost veletrhu dosáhla během tří výstavních dnů 12 200 zájemců a uchazečů ze středních škol, což je o 1 500 návštěvníků více než v loňském roce.

Pages