Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila Fakulta strojní svůj ultralehký dvoumístný letoun UL-39 ALBI. Ten odbornou komisi zaujal natolik, že v kategorii Inovace v transportu a logistice získal Zlatou medaili MSV 2016.
V Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze se dne 22. září uskutečnila doktorandská konference k 95. výročí založení Kloknerova ústavu. Ten vznikl pod názvem Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních v roce 1921 jako první výzkumné zařízení v rámci ČVUT v Praze. Samotná konference byla věnována představení současné tváře ústavu a byla zakončena slavnostním rautem v Lapidáriu Betlémské kaple.
Již potřetí se ČVUT v Praze připojilo k celorepublikové akci s názvem Noc vědců. Ta se uskutečnila 30. září od 17.00 do 23.00 hodin. V rámci letošního tématu Bezpečnost se návštěvníci seznámili se zajímavými projekty z dílen našich fakult. V dejvickém kampusu se představila Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební, Fakulta dopravní a Fakulta informačních technologií. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pak představila své pracoviště v Břehové ulici. Více něž 3300 návštěvníků si tak mohlo prohlédnout prostory, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.
Smlouvu o podpoře tří našich profesorů podepsal dne 30. září rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka s generálním ředitelem společnosti Siemens Česká republika Eduardem Palíškem. Uzavřené smlouvy zajistí univerzitám přímý přístup k nejnovějším technologiím, strategiím a konceptům. Siemens bude stejným způsobem podporovat i VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava.
Vědci z Fakulty strojní ČVUT vyvinuli náhradu hlasivek. Ta by mohla pomoci tisícům lidí bez hlasu nebo nemocným rakovinou hrtanu. Vedoucí projektu prof. Tomáš Vampola byl 27. září odměněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky.
Také v nadcházejícím akademickém roce podpořila Fulbrightova komise v rámci svých programů české vědce a studenty. Stipendium programu pro vědce a vysokoškolské pracovníky získal prof. Jan Holub z Fakulty informačních technologií ČVUT a Ing. Martinu Doškářovi z Fakulty stavební ČVUT bylo přiděleno stipendium určené pro studenty. Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT zavítá jako Fulbright Distinguished Chair prof. Jeffrey Frolik.
Ve 4. ročníku soutěže Stavby s vůní dřeva, jejíž výsledky byly vyhlášeny 15. září na Výstavišti v Brně, zvítězila s návrhem rodinného domu v Lipně nad Vltavou Kristýna Ulrychová z Fakulty stavební. Třetí místo obsadil posluchač téže fakulty Tomáš Papoušek s projektem Vlna. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 68 studentů z 11 českých a slovenských univerzit s 55 soutěžními díly.
O pomoc při pořizování unikátních záběrů církevního objektu kostelu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí byla požádána skupina Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Mladí vědci snímali 22. září obtížně přístupná místa historických interiérů.
Dne 8. září obdržel na konferenci ETFA v Berlíně prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, prestižní cenu ABB Lifetime Contribution to Factory Automation Award. Tu mu předal ředitel výzkumu ABB prof. Alf Isaksson.
Memorandum o spolupráci uzavřeli dne 9. září rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel Gymnázia Opatov RNDr. Jan Peřina. Gymnázium Opatov je domovem unikátního zařízení pro výuku částicové fyziky – mlžné komory, které vzniklo v rámci projektu vyučujícího chemie Mgr. Jana Bauera a tehdejších středoškolských studentů Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svobody. Ti v současné době studují na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Obě instituce v memorandu vyjadřují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti se vzděláváním žáků i studentů a rozšiřováním odborných znalostí pedagogů Gymnázia Opatov, ale i akademických pracovníků ČVUT.

Pages