Datum zveřejnění: 
24. 7. 2020
Koncem roku 2017 získala Fakulta stavební ČVUT jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru „P – Projektový management a inženýring“ od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi.

RICS (Royal Institut of Charterd Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.

Prvním držitelem prestižního titulu MRICS pro obor „Project Management“ se stal Ing. Adam Kozel, který obhájil titul před mezinárodní komisí odborníků. Ing. Kozel ukončil studium na fakultě v roce 2016 a k obhajobě se přihlásil v roce 2018. 

Úspěšný absolvent je zaměstnancem poradenské společnosti Cushman&Wakefield pracující v oblasti realit. Zde jsou pracovníci s titulem MRICS vítáni, a proto svou novou kvalifikaci zde úspěšně uplatní.

Další absolvent Fakulty stavební ČVUT by měl podobnou zkoušku obhajovat již na podzim tohoto roku.