Datum zveřejnění: 
20. 7. 2020
V pondělí 20. července v 15.00 hodin ČVUT v Praze podepsalo memorandum o spolupráci s Národní sportovní agenturou, Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČVUT se bude prostřednictvím Fakulty architektury podílet na návrzích sportovních prostor tak, aby co nejlépe splňovaly svůj účel a byly využívány klienty k jejich maximální spokojenosti. Slavnostního podpisu memoranda se zúčastnil Milan Hnilička, předseda NSA, Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. arch. Jan Kasl, předseda ČKA, a doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT.

Spolupráce bude zaměřena zejména na oblasti:

-             Strategické (územně plánovací) koncepce určené pro posouzení potřebnosti sportovních staveb v území, definovaném počtem residentů a spádovostí regionu.

-             Technické koncepce a standardy, kladoucí důraz na soudobé trendy, typologie a navrhování sportovních staveb.

-             Technické parametry a technické požadavky jednotlivých druhů sportovních staveb.

-             Víceúčelové využití sportovních staveb a jejich kapacit v čase.

-             Výpočet objektivních finanční nákladů sportovních staveb s rozdělením na investiční a provozní složky.

-             Spolupráce na pilotních projektech typových sportovních staveb.

O memorandu informovala tato média: archiweb.cz, nastartu.cz, imaterialy.cz, cysnews.cz.

 Foto zdroj: Národní sportovní agentura

Picture

Picture

Picture