Datum zveřejnění: 
10. 6. 2020
České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2021 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení 1604 univerzit na 432. místě, což je významný posun o 66 míst oproti hodnocení pro rok 2020.

„Umístění ČVUT mezi 450 nejlepších univerzit na světě je skvělým pokrokem. Vzestup v hodnocení naší univerzity odráží kvalitní práci všech zaměstnanců a studentů ČVUT a jejich stále aktivnější zapojení do vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit, které přinášejí ovoce ve formě publikací, patentů a dalších realizovaných projektů,“ uvedl k hodnocení doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT. 

Žebříček zpracovává od roku 2004 poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací na akademického pracovníka, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou interní data univerzity. ČVUT v Praze je pro rok 2021 nejsilnější v pověsti u zaměstnavatelů, v tomto kritériu se dokonce dostalo na 242. místo na světě. Detailní popis metodiky QS World University Rankings je volně přístupný na adrese:

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings.

QS World University Rankings hodnotí ČVUT stejnými normami jako ostatní univerzity ve světě. „V hodnocení bylo velmi dobře posouzeno kritérium počtu studentů na jednoho pedagoga, kde došlo k velkému posunu. Máme nejlepší zlepšení ze všech našich univerzit o 66 míst a jsme třetí nejlepší univerzita v ČR. Samozřejmě je ale stále mnoho ke zlepšení a pro budoucí období je patrné, že se musíme věnovat oblasti publikační a citační. Nedílnou součástí podmínek pro pozitivní vývoj je zvýšení počtu zahraničních akademických a výzkumných pracovníků a úspěch základního a aplikovaného výzkumu na ČVUT v Praze,“ říká Ing. Veronika Kramaříková, MBA, prorektorka pro rozvoj ČVUT.    

Oborová hodnocení nebývají zveřejněna v červnu, hodnocení probíhá později.

Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings:

pro rok

celkové hodnocení

2021

432

2020

498

2019

531-540

2018

491-500

2017

501-550

 

O hodnocení informovala tato média: vedavyzkum.cz, rizeniskoly.cz, e15.cz, univerzitas.cz, vysokeskoly.cz.