Datum zveřejnění: 
5. 5. 2020
Jakmile začal v České republice nárůst počtu potvrzených nakažených nemocí COVID-19, zmizela z obchodů a skladů veškerá dezinfekce. Její akutní nedostatek obratem začala řešit katedra jaderné chemie (KJCH) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), která prakticky ze dne na den zahájila výrobu dezinfekce AntiCOVID.

Už v pondělí 9. března tak mohli zaměstnanci i studenti stočit první desítky litrů zatím pro potřeby ČVUT. Po měsíci a půl, v pátek 24. dubna, se statistika výroby zastavila na objemu 112 tisíc litrů! „Koncem dubna jsme výrobu ukončili, protože se naplno rozjela průmyslová výroba dezinfekce, která je samozřejmě výrazně efektivnější, než co jsme schopni na půdě fakulty realizovat,“vysvětluje doc. Václav Čuba z KJCH, který se na výrobě také podílel. 

„Velice si vážíme vaší ochoty pomáhat v době, kdy Prahu postihla nákaza novým typem koronaviru,“ poděkoval v dopise Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Praha pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. Pomoc fakulty přišla v době, kdy byl na trhu akutní nedostatek dezinfekce a trval až do doby, než se tradičním firmám podařilo připravit průmyslovou výrobu v dostatečných objemech, aby mohly nasytit velkou poptávku.

„Jako vědci pracujeme většinou s pipetami a zkumavkami s mililitrovými objemy. S dezinfekcí jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když musíme produkci znásobit. V prvním týdnu jsme se dostali z desítek na tisíc litrů, následně na tři tisíce litrů denně a končili jsme s výrobou až sedmi tisíc litrů dezinfekce za den. Je to pro nás zajímavá zkušenost převodu chemických procesů z laboratorního do provozního měřítka,“ upřesňuje doc. Václav Čuba. Desetitisíce litrů dezinfekce znamenaly neustálé přesuny surovin v rámci budovy fakulty v centru Prahy do laboratoří a zpět k odvozu odběratelům.

Celkem se do výroby zapojilo 34 lidí – od vědců až po studenty – kteří odpracovali přes 3600 hodin, tedy 451 osmihodinových směn. Fakulta vyráběla dezinfekci pro potřeby ČVUT, ale i pro další instituce, zejména organizace hl. m. Prahy, Integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Národní technickou knihovnu, Fakultní nemocnici Motol, Leteckou záchrannou službu Liberec či Horskou službu ČR, mnoha praktickým a zubním lékařům, dětským domovům a domovům důchodců a dalším veřejně prospěšným organizacím. 

Picture