Datum zveřejnění: 
25. 4. 2020
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo na svém přístrojovém vybavení produkci nanovlákenných textilií využitelných jako filtrační membrány. Materiál bude nabízen k dalšímu zpracování výrobcům nebo odběratelům roušek.

Nanovlákennou textilii vyvinula Laboratoř pokročilých biomateriálů ČVUT UCEEB ve spolupráci se společnostmi ProNanoTech a Nanuntio. Vyrábí se metodou zvlákňování v elektrickém poli na přístroji Nanospider™ NS 1S500U z 11% zvlákňovacího roztoku PVB (polyvinyl butyral) rozpuštěného v etanolu.

Zaměstnanci ČVUT UCEEB dosud vyprodukovali celkem 22 m2 materiálu, který bude spolu s návodem k použití dodán výrobcům roušek do Kladna, Buštěhradu a Unhoště. V dalších týdnech se počítá s pokračováním výroby nanotextilie. Zájemci o její dodání se mohou obracet na Lucii Siskosovou.

Picture