V noci z 6. na 7. dubna tohoto roku nastane tzv. rollover, neboli přetečení čítače týdnů systému GPS (GPS Week number). Odborníci tuto situaci přirovnávají k problému Y2K z roku 2000. Americký úřad pro vnitřní bezpečnost, centrum pro kybernetickou bezpečnost, ale dokonce i mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) již vydaly varování. Na vědce z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se již obrátily první české subjekty s otázkami na možnosti testování a ověření jejich zařízení. Právě oni mají totiž zkušenosti s vývojem tzv. navigací, vyvinuli několik vlastních přijímačů systému GPS, ale i ruského systému GLONASS, evropského Galileo a i dalších. Na českém, evropském, ale i mezinárodním poli družicové a rádiové navigace působí více než 40 let. A tak díky svému vybavení a zkušenostem již několik přijímačů na tuto situaci testovali a veřejnost uklidňují.
První medaili pro českou výpravu vybojoval sjezdař Tomáš Klinský z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. V Super-G dojel ve finále druhý a právem si na ceremoniálu převzal stříbrnou medaili. Skončil těsně za Lukasem Zippertem ze Švýcarska. Jako třetí se umístil další Švýcar Yannick Chabloz.
Celkem šest elitních univerzit se spojilo do aliance nazvané EuroTech. Jejími členy jsou Technical University of Denmark, École Polytechnique ve Francii, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Švýcarsku, Technion v Izraeli, Eindhoven University of Technologyv Nizozemí a Technical University of Munich. Aliance přizvala v letošním roce České vysoké učení technické v Praze a Tallinn University of Technology v Estonsku, aby spolupracovaly na přípravě evropského projektu EuroTech Engineer. Tento projekt má za cíl propojit technické vzdělávání napříč Evropou, přispět ke konkurenceschopnosti Evropy a chránit evropské univerzitní hodnoty.
Ve čtvrtek 28. února byly v Betlémské kapli vyhlášeny výsledky 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Mezi oceněnými byli také Ing. Jan Filip z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Ing. Libor Bukata z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Za Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou pak byli, spolu s kolegy z AV ČR, odměněni Ing. Jan Medřický, Ing. Tomáš Tesař a absolventi Ing. Radek Mušálek, Ph.D. Ing. Jan Čížek, Ph.D..
Prof. Milan Jirásek z Fakulty stavební ČVUT v Praze spolu s prof. Bažantem z Northwestern University v loňském roce vydal v nakladatelství Springer rozsáhlou monografii Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures. Letos publikace získala ocenění Most Promising New Textbook Award, udělené americkou společností TAA (Textbook & Academic Authors Association).
Na katedře řídicí techniky vzniklo nové výzkumné centrum Smart Driving Solutions. Tým 13 vědců pod vedením Ing. Tomáše Haniše, Ph.D., si bere za cíl změnit zaběhlé uvažování a připravit půdu pro novou technologii aktivního dynamického řízení aut, jejíž obdoba se již delší dobu používá u letadel. Odborníci z katedry se dlouhodobě zaměřují na dosud neprosazený koncept řízení aut zvaný drive by wire, při němž řidič neovládá kola či motor vozu přímo, ale prostřednictvím elektronické řídicí jednotky, která má plnou kontrolu nad podvozkem. Jde o technologickou revoluci, kterou již prošel letecký průmysl (tzv. fly by wire systémy jsou u dopravních letadel běžné a u stíhaček nezbytné), v automobilovém průmyslu však na ni kvůli konzervativnímu přístupu automobilek ještě nedošlo. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D., je výzkumník a vývojář, který přichází na ČVUT se zkušenostmi z firem Porsche Engineering Services a Rolls-Royce (divize aerospace).
Dne 25. února proběhlo v Nerudově ulici pietní shromáždění, v rámci něhož si jeho účastníci připomněli 71. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948. Akci, během které měl projev i rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, pořádal předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera, Pražský akademický klub 48 a sdružení Mene Tekel. Mezi pozvanými hosty byli také účastníci pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad z roku 1948, členové vlády, zástupci diplomatického sboru, primátor hlavního města Prahy a další významní hosté.
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci s firmou Profinit EU představily nově vzniklou Laboratoř otevřených dat (OpenDataLab), ve které si studenti mohou vyzkoušet práci s otevřenými zdroji dat. Studentům se tak naskýtá jedinečná příležitost zkoumat data o dopravní obslužnosti, hospodaření státu, životním prostředí a mnoha dalších oblastech, a to formou semestrálních a závěrečných prací. Slavnostní otevření laboratoře proběhlo 20. února.
Mikroelektrárna WAVE se osvědčila v ostrém provozu a míří na trh. Jako první si ji vyzkoušeli v Mikolajicích na Opavsku, kde zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici. Jako topivo využívá elektrárna dřevěné pelety, ale po úpravách jí nevadí ani štěpka horší kvality. Zařízení, které dosahuje tepelného výkonu až 50 kilowat, dokáže fungovat i nezávisle na distribuční síti. Jde o první zařízení svého druhu na světě. Jeho vývoj trval přes 10 let a výsledky pilotního testování naplnily naše očekávání. Mikroelektrárna dosahuje hranice 80% celkové provozní účinnosti. Autorizované měření emisí potvrdilo dosažení limitů splňujících požadavky pro Ekodesign, které musejí nejpozději od 1. 1. 2020 splňovat všechny prodávané kotle. Na zařízení, která Ekodesign splňují již teď, lze navíc čerpat kotlíkové dotace.
Dne 15. ledna byla před mezinárodní komisí obhájena disertační práce v Celoškolském doktorském studijním oboru Historie techniky v programu double degree/co-tutelle, na kterém ČVUT v Praze spolupracuje s Université Paris 1 Panthén Sorbonne. Autorem byl doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., který zpracoval studii Grafická statika v českých zemích (2. polovina 19. století až počátek 20. století).

Pages