Datum zveřejnění: 
16. 3. 2020
Na ČVUT v Praze v Dejvicích se dne 16. března sešli odborníci z vysokých škol a institucí, aby deklarovali společný postup a výzvu k improvizované ochraně proti koronaviru. ČVUT v Praze bylo zastoupeno svým rektorem a fyzikem doc. Vojtěchem Petráčkem, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT byli přítomni prof. MUDr. Leoš Navrátil a MUDr. Emil Pavlík, z Technické univerzity v Liberci její rektor doc. Miroslav Brzezina a skupinu doplnil český podnikatel a filantrop Martin Hausenblas.

Výše uvedení zástupci se shodli, že si akademické instituce musí pomoci s ochranou z vlastních zdrojů.

Vyzývají veřejnost k tomuto postupu:

1) Radikálně omezte pohyb na veřejnosti!

2) Chraňte si ústa, oči, obličej.

3) Nedotýkejte se zbytečně obličeje. 

4) Noste ihned všichni improvizované roušky, například lyžařskou kuklu sbavlněným kapesníkem, nebo jakékoliv krytí látkou.

5) Manipulujte opatrně spoužitou rouškou, může být infekční, lze ji však desinfikovat lihovými a chlorovými desinfekčními prostředky nebo vyvařením.

6) Senioři, maximálně omezte pohyb na veřejnosti.

7) Noste brýle nebo PET štít, zvyšují účinnost ochrany.

8) Noste rukavice.