Cross Campus, pátý ročník běžeckého štafetového závodu studentů a zaměstnanců institucí z dejvického kampusu, se uskutečnil 16. dubna. Zúčastnilo se jej celkem 60 týmů s 240 závodníky. Za ČVUT běželo 15 týmů, které získaly také nejvíce ocenění. Celkovým vítězem, vítězem Souboje fakult a zároveň vítězem mužské kategorie, se stal tým s názvem Družba Fakulty strojní a Fakulty architektury na neutrální půdě ve složení Karel Prager, Lukáš Kettner, Vojtěch Kettner a Petr Remeš s časem 11:12 minut. Kromě hodnotných cen získali také putovní pohár Kampusu Dejvice od předního českého sklářského výtvarníka z Fakulty architektury, prof. Mariana Karla. Na prvním místě v kategorii ženských týmů se umístil tým Strojařky sobě ve složení Gabriela Hůlová, Ludmila Solfronková, Lucie Hlavůňková a Lucie Roubalová časem 15:55 minut.
Během pracovní návštěvy České republiky zavítal dne 16. dubna ománský ministr zahraničních věcí na Rektorát ČVUT, kde byly prezentovány výsledky práce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a další vědecko-výzkumné činnosti.
Systém, který umožní třeba v rodinných domech využívat více než 80 procent potřebné energie z obnovitelných zdrojů, společně vyvinuli vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a odborníci na vytápění ze společnosti Regulus. Systém pro zásobování budovy teplem, chladem a elektřinou kombinuje tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely a sezonní akumulátor umístěný pod základy domu.
Fakulta elektrotechnická a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze spojily své síly a založily Výzkumné centrum informatiky (Research Center for Informatics – RCI). V rámci projektu byl vybudován nejvýkonnější počítačový klastr pro výzkum umělé inteligence v ČR v hodnotě 41,6 milionu korun. Toto jedinečné zařízení, které se svým výkonem řadí mezi superpočítače, se nachází v podzemí historické budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí.
Žákům UZŠ Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT, se letos podařilo dosáhnout pozoruhodných výsledků v matematických soutěžích. V celostátní soutěži PANGEA získal žák 4. ročníku Marek Sovják obdivuhodné 1. místo z 9 926 účastníků v České republice. Soutěž Pangea se podařila také Kamilu Tomášovi z 5. ročníku, který se umístil na 28. místě z 10 930 účastníků z celé České republiky. Oba žáci postupují do celostátního finále, do kterého se probojovalo 60 nejlepších řešitelů. To proběhne v květnu v Praze.
O víkendu 13. a 14. dubna se konal v Národním zemědělském muzeu 2. ročník rodinného zážitkového Festivalu ABC. Na něm ČVUT zastupovaly Fakulta elektrotechnická, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta dopravní. Akce se těšila výraznému zájmu jak dětí, tak jejich rodičů.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádala dne 12. dubna v Lékařském domě odbornou konferenci na téma Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací. V jejím průběhu zaznělo 19 přednášek, které vyslechli účastníci s velkým zájmem, protože se mohli seznámit se současnou situací v dané problematice ve velkých pražských i mimopražských nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Motol, Úrazová nemocnice Brno).
Studenti Fakulty architektury ČVUT vytvořili model možné obytné buňky na Marsu. Navržené obydlí jim pomáhal postavit kolaborativní robot (cobot) zapůjčený společností Universal Robots. Model je tvořen ze sérií panelů, které cobot utkal z konopného a jutového vlákna. Fakulta na projektu spolupracovala s technickou univerzitou z nizozemského Delftu. Dva metry vysoký model si mohou návštěvníci prohlédnout v atriu fakulty. Jeho kulovitý tvar tvoří seskládané panely, které jsou utkané z přírodních vláken. Konopné vlákno je silné čtyři milimetry, jutové lanko má průměr dva milimetry. Vlákna byla napuštěna roztokem z klihu, který zajistil jejich vytvrzení.
Studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk Fakulty architektury ČVUT se o víkendu 6. až 7. dubna připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidem parku Na Cihelce v Libčicích nad Vltavou zahájili projekt, který povedou až do června, kdy v obci postaví vyhlídkovou věž. Projekt je realizován za podpory Skanska Reality a.s. a rezidenčního projektu Park Cihelka.
Výzkumník, pedagog a popularizátor hravé vědy Jiří Zemánek působící na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. V akademickém roce 2019/2020 se na univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT) pokusí přispět k výzkumu tzv. digitálních materiálů, revolučního konceptu, který má umožnit stavbu složitých zařízení z malých identických součástek. Zemánek byl americkými vědci do projektu přizván kvůli výsledkům svého špičkového výzkumu distribuované manipulace. Stipendijní komise brala v potaz také jeho veřejné působení, například v akademickém senátu či v roli ředitele festivalu Maker Faire Prague.

Pages