Od 20. do 26. května probíhala akce Týden inovací, jejíž bylo ČVUT v Praze akademickým partnerem. V rámci slavnostního zahájení měl proslov rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a Lukáš Sedláček, zakladatel akce.
Dne 21. května byly za účasti budoucího děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Petra Páty a děkana 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Vladimíra Komárka vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže Biosignal Challenge 2019. V letošním třetím ročníku byla soutěž zaměřena na detekci a lokalizaci zóny počátku epileptických záchvatů. Nejlepšího celkového výsledku dosáhla Bc. Laura Shala, studentka programu Lékařská elektronika a bioinformatika Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Její řešení rozšiřuje základní principy detekce záchvatů v invazivním EEG o metody teorie grafů, pomocí nichž popisuje abnormální komunikaci mezi mozkovými oblastmi zasaženými epileptickým záchvatem.
I přes velmi nepříznivé a chladné počasí byl o Rektorský den ČVUT, který se letos konal 15. května, velký zájem. Největší návštěvnost byla již tradičně na závodech dračích lodí, kterých se zúčastnilo 330 studentů a zaměstnanců ČVUT.
ČVUT v Praze, Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily síly s hlavním městem v iniciativě prg.ai, která podpoří špičkovou vědu a výzkum v oblasti umělé inteligence (AI). Iniciátoři plánují přilákat do Česka světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a pomoci vzniku nových technologických firem a startupů. Díky iniciativě prg.ai, představené veřejnosti dne 16. května, se Praha může v dohledné době stát centrem umělé inteligence evropského významu. Kromě pražského magistrátu podporují tuto unikátní iniciativu i vláda a významné soukromé společnosti.
Výrazně větší zájem než v minulých letech poutala prezentace Nakladatelství ČVUT na 26. mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha 2019, jenž se uskutečnil od čtvrtka 9. do neděle 12. května. Na stánku č. P 203 v pravém křídle Průmyslového paláce holešovického výstaviště jsme představili nejen skripta, odborné knihy, vysokoškolské učebnice a další publikace, ale i jejich autory. Totální blokaci okolí naší expozice vyvolal především křest novinky Věda v českých zemích, na který přišla spousta hostů a příznivců odborných knih určených i širší veřejnosti, jaké s úspěchem píše renomovaný autor prof. Ivo Kraus (FJFI). Křtu, jenž se uskutečnil v pátek odpoledne, se zúčastnil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, astrofyzik dr. Jiří Grygar, Pavlína Filipovská a další osobnosti. Rozsáhlou unikátní monografii, která shrnuje dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky (od 14. století téměř do současnosti), i početný autorský tým představil prof. Ivo Kraus. Další příznivci vědecké literatury z produkce ČVUT přišli na sobotní setkání s prof. Martinou Bečvářovou (FD), autorkou knihy Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků (spoluautor zajímavé knihy prof. Ivan Netuka bohužel ze zdravotních důvodů nemohl na besedu přijít). Mezi prezentovanými publikacemi na stánku ČVUT měla paní profesorka hned tři tituly, z čehož měla upřímnou radost nejen ona, ale i nakladatelství, neboť její díla patří mezi ta, která se dobře prodávají...
Československo bylo jednou z prvních zemí, které se rozhodly využít jaderné štěpení k výrobě elektřiny. Takzvaný mírový jaderný program začal v roce 1955 založením Ústavu jaderné fysiky ČSAV v Řeži a zahájením výuky jaderné fyziky a inženýrství na nově vzniklé fakultě – dnes jde o Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI). Jednou z nejdůležitějších osob oboru a hybatelem dění byl otec prvního československého jaderného reaktoru, prof. Čestmír Šimáně. Ten by se 9. května 2019 dožil sta let, zemřel ve věku 93 let 26. července 2012.
Dne 30. dubna se konal druhý ročník Lesamáje, technicky dejvického majálesu. Hudební program doplnila divadelní představení, autorská čtení, taneční workshopy a další aktivity v režii studentských organizací a spolků. Lesamájový průvod v čele s orchestrem VŠCHT slavnostně pokřtil novou pěší zónu v Technické ulici. Nechyběla ani volba májových Veličenstev. Za přítomnosti rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráčka a představitelů institucí Kampusu Dejvice přijali z rukou prof. Evy Jiřičné květinovou korunu: Adam Jaroš za ÚOCHAB, Eliška Hrdá za VŠCHT a v zastoupení Alžběta Vachelová za ČVUT a Markéta Kovaříková za KTF UK.
Vědci z katedry kybernetiky a z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se v dubnu úspěšně účastnili přípravného kempu soutěže DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), který se konal v horách nedaleko města Denver v USA. Cílem DARPA Subterranean Challenge, která má celkový rozpočet převyšující v přepočtu neuvěřitelných 250 milionů Kč, je vyvinout systém autonomních spolupracujících pozemních robotů a dronů, kteří bez lidské asistence dokáží prozkoumat důl v případě důlního neštěstí a najít v něm známky přítomnosti zavalených horníků. Tým ČVUT CTU-CRAS v rámci simulované soutěže dosáhl nejlepšího výsledku ve své skupině a jeho roboty dokázaly v prostředí skutečného dolu nalézt několik předmětů potvrzujících existenci přeživších horníků. Přístroje se dokonce dostaly do oblasti, kde byla jedna z figurín reprezentujících zraněnou oběť neštěstí.
Rektoři ČVUT, VŠE a ZČU a také zástupci partnerských firem a studentských organizací se zúčastnili slavnostního ukončení a vyhodnocení doposud nejúspěšnější sezóny Engineers. To proběhlo 7. května na střešní terase rektorátu ČVUT v budově ČVUT - CIIRC. Zahajovacího slova slavnostního večera se chopil člen představenstva a obránce Marek Herna, který měl tu čest přivítat rektorku VŠE prof. Hanu Machkovou, rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a v neposlední řadě rektora ČZU prof. Petra Skleničku.
Dvě první místa, jedno druhé, a navíc zvláštní ocenění Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košicích přivezli z desátého ročníku Česko-slovenskej študentskej vedeckej konferencii vo fyzike studentky a student Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Pages