Datum zveřejnění: 
13. 9. 2021
Odborníci z Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT získali významné ocenění, a to 2. cenu na 20. ročníku konference a soutěže eLearning 2021, která skončila 3. září v Praze. Tým ve složení Ing. Tomáš Zeman, Ph.D., Ing. Marek Nevosad, Ing. Jaromír Hrad, Ph.D., Ing. Jiří Holeček, Ph.D., Bc. Ing. Ivan Pravda, Ph.D., a Ing. Pavel Lafata, Ph.D., zaujal odbornou porotu projektem Prostředí pro otevřené digitální výukové zdroje VOVCR.CZ.

Nové výukové prostředí, které si můžete prohlédnout zde, vzniká v rámci projektů „Inovace VOV". Výukové materiály jsou určeny zejména pro studenty a učitele VOŠ, jsou však využívány i na vysokých školách. „Tematické zaměření je široké, převažují výukové materiály z oblasti techniky, ale významná část je určena také pro studenty ekonomie, zemědělství, pedagogiky, zdravotnictví či sociálních věd. „Rutinní využívání ve školách bylo zahájeno v březnu 2021, od té doby sledujeme pravidelný měsíční nárůst počtu zhlédnutí,” říká za autory výukového prostředí dr. Tomáš Zeman z Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Záměrem soutěže eLearning 2021 bylo představit nejlepší výukové produkty využívající informační technologie vytvořené v posledních dvou letech, a tak podporovat tvorbu v této oblasti. Cílem soutěže je umožnit srovnání elearningových produktů, a přispívat tak k posilování obecného povědomí o možnostech vzdělávání s podporou moderních technologií.