Datum zveřejnění: 
17. 9. 2021
Velký zájem středoškoláků o akci Den reaktorovým fyzikem (DRF) vedl k rozšíření termínů z původně plánovaných dvou na tři dny. Celkem tak školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec, který provozuje Katedra jaderných reaktorů (KJR) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), v půlce září 2021 navštívilo 60 středoškoláků.

„Během Covidu, kdy jsme zájemce nemohli vzít přímo k reaktoru, jsme připravili online přednášky. Nicméně přestože máme perfektní vybavení pro videopřenosy, osobní zkušenost je prostě nenahraditelná. Být v reaktorové hale a dívat se na jaderné palivo přímo do reaktoru, měřit rozložení hustoty toku neutronů v reaktoru a sledovat simulaci varu v reaktoru je v Česku možné pouze u nás,“ říká Ondřej Novák z KJR, který DRF organizuje. Školní reaktor takzvaně nulového výkonu je vytvořen tak, aby umožnil naprosto bezpečné fungování a aby si jej mohli studenti doslova osahat. Na celém světě je nyní zhruba 450 energetických štěpných jaderných reaktorů a k tomu téměř 250 výzkumných. V České republice je ve dvou elektrárnách šest energetických reaktorů a na dvou dalších místech tři výzkumné: dva v Řeži u Prahy a jeden školní v pražské Troji.

Během DRF se studenti nejprve seznámí s historií a využitím štěpné jaderné reakce a zjistí, co vše KJR dělá. Následně se přesunou do reaktorové haly, kde si mohou reaktor zblízka prohlédnout a seznámí se s jeho fungováním. Na to po obědě navazují měření, kdy si účastníci prakticky vyzkouší vědeckou práci s reaktorem. Získají také další informace, například o pokročilých jaderných palivech, o energetické transformaci, radiační ochraně a jiné.

A jak vnímají DRF účastníci? To shrnuje obsah e-mailu jedné z účastnic: „…chtěla jsem vám všem moc poděkovat za včerejší den. Moc jsem si to užila. Všechno jste měli dokonale připravené a zorganizované. Všichni byli moc příjemní a ochotní zodpovědět nejrůznější dotazy. Moc se mi líbilo, že jsme neseděli celou dobu jenom v lavicích, ale mohli jsme si vyzkoušet třeba to měření na reaktoru a podobně.“

Kromě akce DRF, která se bude opakovat (stačí sledovat fakultní web, případně se přihlásit k odběru e-mailových bulletinů), KJR nabízí také kratší online přenos pod názvem Vrabec letí do škol. Jde o vzdělávací pořad především pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol. Jeho smyslem je podpořit výuku témat jaderné fyziky interaktivní a zábavnou formou. Pedagogové z FJFI studentům vysvětlí a názorně ukáží, co je ionizující záření, jaké jsou jeho druhy a možnosti stínění, dále představí princip štěpení a fungování jaderného reaktoru. Vysílání je navržené tak, aby nahradilo jednu hodinu výuky fyziky na střední škole (45 minut). Registrační formulář a další informace o pořadu najdete přímo na webu KJR.

 

Picture

 

Picture

 

Picture

 

Picture