Datum zveřejnění: 
14. 7. 2021
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se podílela na přípravě týdenního vzdělávacího kurzu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) nazvaného Mozaika. Ten je určen především pro pracovníky orgánů státní správy a územní samosprávy, kteří se podílí na úkonech přípravy na výstavbu nového jaderného zdroje v České republice.

Kurzy poskytnou pracovníkům nezbytnou odbornost ve specifické oblasti, jakou je výstavba jaderného zdroje. Absolvování odborných kurzů jim zajistí potřebnou kompetenci tak, aby byli schopni provádět kvalifikované posouzení předkládané dokumentace a definovat reálné požadavky. Zároveň budou schopni interpretovat a jasně zdůvodnit svá rozhodnutí.

Systém odborného vzdělávání pro pracovníky orgánů státní správy, kteří budou zapojeni do schvalovacích a hodnotících procesů územního a stavebního řízení, je rozdělen do šesti bloků. Časová dotace každého bloku odpovídá jednomu pracovnímu dni.

Na přednáškách a přípravě podkladových materiálů se vedle MPO a FJFI podíleli: Jaderní veteráni, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Fakulta strojí a Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo pro místní rozvoj, Elektrárna Dukovany II, ČEPS.