Datum zveřejnění: 
7. 7. 2021
Tým studentů se podruhé účastní soutěže Solar Decathlon Europe 21, jež je zaměřena na udržitelnou, efektivní a inovativní výstavbu využívající obnovitelné zdroje energie. Studenti se do akce zapojili s projektem nazvaným FIRSTlife. Reagují tak na zadání zaměřující se na problém omezené kapacity a kvality městského bydlení včetně urbanistických souvislostí. Projekt vedený Fakultou stavební a podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba“ a uplatňuje ho v kontextu zvýšení kapacity a kvality studentského bydlení. Jako modelovou budovu si tým studentů vybral studentské koleje Větrník v Praze. Projekt získal záštitu rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Ačkoli si studenti zvolili konkrétní modelovou stavbu, jde o koncept aplikovatelný na jakoukoliv budovu s podobnou typologií. Zároveň dispoziční návrh umožnuje v případě změny sociálních a demografických podmínek adaptaci budovy na jinou cílovou skupinu, například domov pro seniory, či startovací bydlení pro mladé. Návrh využívá modulární prefabrikované řešení, které urychlí výstavbu a tím zkrátí čas, kdy jsou lokalita i rezidenti stávající budovy dotčeni stavbou.

Studentský tým, jenž na projektu pracuje a jehož jádro tvoří více než 35 studentů z různých oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia převážně z ČVUT – Fakulty stavebníFakulty strojníFakulty architektury, ale podílejí se i studenti z Univerzity KarlovyMasarykovy univerzity a České zemědělské univerzity v Praze, bude při realizaci podpořen i odborně konzultacemi ze strany vyučujících ze zúčastněných fakult a výzkumných pracovníků z UCEEB. Studenti neřeší pouze návrh nástavby kolejí, ale musí i postavit tzv. demonstrační jednotku (HDU) – reprezentativní výsek z celého projektu nástavby – a během soutěže a veřejných přehlídek ji provozovat.

Studenti by stavbu měli dokončit v jarních měsících příštího roku, vlastní finále soutěže se bude konat v červnu 2022 ve Wuppertalu v Německu. Zde se utkají s domy dalších 17 týmů z Evropy a Asie.