Datum zveřejnění: 
13. 7. 2021
Roberta Bimbová z Katedry fyzikální elektroniky, Ondřej Kubů z Katedry fyziky a Tomáš Jakubec z Katedry matematiky získali Cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) 2021 za nejlepší diplomovou práci.

Ceny děkana FJFI se zpravidla předávají na reprezentačním plese fakulty nazvaném Všejaderná fúze, který se ale stejně jako v loňském roce kvůli epidemiologické situaci nemohl uskutečnit. Děkan fakulty profesor Igor Jex proto předal cenu osobně Ondřeji Kubů 30. června 2021, další dva ocenění obdrží cenu po svém návratu ze zahraničí.

Ing. Roberta Bimbová získala ocenění za práci nazvanou „Detektory jednotlivých fotonů pro sledování kosmického smetí na vlnové délce 1064 nm“. Ing. Ondřej Kubů se věnoval v diplomové práci tématu Integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu v magnetických polích a Ing. Tomáš Jakubec pak Numerickým simulacím vícefázového proudění na nestrukturovaných sítích s libovolnou topologií ve 3D.

Profesor Igor Jex oceňuje tři nejlepší fakultní diplomové práce od roku 2015. Práce nominují vedoucí kateder či předseda komise pro státní závěrečné zkoušky. Následně je posuzuje komise, která kromě odborné úrovně hodnotí také stylistickou složku předložené práce. Kromě diplomu získají držitelé také finanční odměnu ve výši 10, 15 a 25 tisíc korun.