ČVUT v Praze uspělo s dovoláním u Nejvyššího soudu ve sporu s podnikatelem Ing. Radimem Jančurou. Ten v rámci debaty o opravě dálnice D1 obvinil ČVUT v Praze z účasti na zločinném spiknutí. Ing. Jančura má za povinnost uveřejnit omluvu, která je obsažena ve výroku rozsudku soudu I. stupně a také musí uhradit ČVUT náklady řízení.
Na evropském veletrhu celoživotního a pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Praha byl modrý stánek ČVUT nepřehlédnutelný, a to nejenom akčním děním na jeho ploše, ale i díky zajímavým přednáškám zástupců z jednotlivých fakult ČVUT. Ty se těšily velkému zájmu studentů středních škol a jejich pedagogů. O tom svědčí i fakt, že v soutěži o nejlepší expozici veletrhu jsme získali druhé místo. Na letošním pražském veletrhu Gaudeamus bylo zastoupeno 289 vystavovatelů v 86 expozicích. Kromě tuzemských škol se zde představilo i 76 zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí. Návštěvnost veletrhu dosáhla během tří výstavních dnů 12 200 zájemců a uchazečů ze středních škol, což je o 1 500 návštěvníků více než v loňském roce.
Celkem šest originálních staveb představili veřejnosti za účasti vedení fakulty, rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a partnera projektu Správy Krkonošského národního parku ve čtvrtek 17. ledna. Do Krkonoš se útulny přemístí na jaře, do té doby budou vystavené před budovou Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích.
Za velkého zájmu veřejnosti a akademické obce proběhl 16. ledna 2019 pietní akt u pamětní desky Jana Palacha na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Ten organizovala Studentská rada FF UK u příležitosti výročí 50 let, kdy se na Václavském náměstí na protest proti sílící pasivitě společnosti spojené s okupací Československa v lednu 1969 upálil student Jan Palach.
Titul “Univerzitní partnerská škola Českého vysokého učení technického v Praze” je propůjčován rektorem ČVUT škole především za její podporu v oblasti přípravy žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, a proto má zájem rozšiřovat síť svých spolupracujících základních a středních škol. Smyslem propůjčení titulu je zdůraznit výjimečnost a rozsah spolupráce školy s ČVUT a vytvořit rámec pro další rozvoj a zefektivnění vzájemné spolupráce. Smlouvu o propůjčení tohoto titulu podepsal dne 11. ledna rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček s ředitelem Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích Mgr. Martinem Střelcem.
Otázky, jak dýchá člověk uvězněný v lavině nebo jak rychle dochází k úbytku kyslíku, řeší na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT tým vědců z katedry biomedicínské techniky ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Armádou ČR. V rámci lavinového výzkumu se zaměřují na dýchání obětí pod sněhem.
Prof. Jan Hensen, obdržel prestižní ocenění Energy and Buildings: Best Research Paper 2008 až 2017. Tu uděluje nizozemské nakladatelství Elsevier za mimořádnou publikační činnost.
Existuje několik rozsáhlých mezinárodních hodnocení, která srovnávají světové univerzity, přičemž využívají různé metodiky určené k poměřování vysokoškolských vzdělávacích institucí. ČVUT v Praze se umísťuje v těchto hodnoceních výše či níže, nicméně vnímá žebříček QS jako standard, a to především z důvodů posuzování kvality a reputace, citací a počtu studenů. Žebříček QS World University Rankings srovnává na tisíc světových vysokých škol na základě kritérií, jako jsou akademická reputace pracoviště a jeho zaměstnanců, počet citací či počet domácích a zahraničních studentů mezi jinými. České vysoké školy se umístily na těchto místech: 317. Univerzita Karlova, 531. – 540. České vysoké učení technické v Praze, na 571. – 580. místě Masarykova univerzita a na 651. – 700. místě VUT v Brně a Univerzita Palackého.
V soutěži, kterou na jaře letošního roku vyhlásila společnost Taxify a Robotex International 2018, vyhrál mezinárodní tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Delft University of Technology. Úkolem bylo řešení optimalizace provozu flotily vozidel obsluhujících pasažéry. Soutěžní týmy měly navrhnout dispečerský algoritmus pro simulovanou flotilu autonomních taxi vozidel v estonském hlavním městě Tallinn. Úspěšný algoritmus musel maximalizovat odměnu za přepravené pasažéry při respektování různých omezení, která simulují skutečné provozní podmínky. Vítězné řešení pak bylo odměněno cenou 4000 EUR.
Ve středu 19. prosince byly v Betlémské kapli vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepšího sportovce ČVUT. Na první příčce se umístil Vít Přindiš z Fakulty biomedicínského inženýrství. Druhou pozici obsadila studentka Masarykova ústavu vyšších studií Martina Satková a třetí místo získal Matouš Kasal z Fakulty biomedicínského inženýrství.

Pages