Dne 6. března se v Metropolitní kapitule u s. Víta v Praze uskutečnila schůzka děkana kapituly P. ICLic. Mgr. Ondřeje Pávka se zástupci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Hlavním bodem programu bylo hodnocení plnění smlouvy o vzájemné spolupráci při posuzování technického stavu zvonu Zikmund v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch na Pražském hradě.
Ve středu 7. března se uskutečnilo další setkání absolventů ČVUT - Alumni. Během akce, které se účastnili také členové Mensy České republiky, proběhla přednáška prof. Ing. Tomáše Čecháka, CSc., a doc. Ing. Tomáše Trojka, Ph.D., o zkoumání Relikviáře svatého Maura. Tato národní kulturní památka byla kompletně zrekonstruována v roce 2002 a veřejnost si ji může prohlédnout na zámku v Bečově nad Teplou.
Dne 27. února se v Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace nového rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkanů čtyř fakult ČVUT.
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské byl instalován a uveden do provozu první virtuální simulátor radioterapie v České republice. Systém VERT™ od britského konsorcia VERTUAL umožňuje vytvořit virtuální prostředí radioterapeutické ozařovny. Systém poskytuje prostřednictvím 3D efektů a vizualizací platformu pro ilustrace teoretických pojmů, ale i podporu pro získání dovedností klinického personálu nebo ukázku průběhu léčby pacientovi. Instalace na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské je nejenom první v České republice, ale dokonce jedna z mála na kontinentální Evropě. Ve dnech 26. a 27. února proběhlo školení pedagogů fakulty zahraničním specialistou, jedním z hlavních vývojářů systému VERT™. Během několika dní tedy budou moci tento zcela unikátní systém pod vedením pedagogů využívat i studenti. Vedle teoretické výuky ve školních lavicích jsou ve studijních plánech oboru Radiologický fyzik a Radiologický technik zařazeny i hodiny klinických praxí pod vedením špičkových odborníků, povětšinou absolventů fakulty.
Dne 22. února byly vyhlášeny výsledky 20. ročníku soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní udělil ceny projektům z oblasti technických a přírodovědných oborů v sedmi kategoriích, a to včetně zvláštního ocenění za překonání překážek při studiu a ceny za nejlepší ženskou disertační práci. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun. Mezi oceněnými vědci byli i dva zástupci ČVUT v Praze.
Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem. Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní ČVUT získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.
Do soutěže v rámci klíčového českého programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, koordinovaného Technologickou agenturou České republiky, bylo na podzim 2017 podáno třistašest projektů. Celkem dvěstědevadesát z nich vyhovělo formálním požadavkům a postoupilo k hodnocení. Technologická agentura České republiky doporučila k podpoře devadesátčtyři projektů, mezi nimi tři (z původně podaných čtyř), které předložil nebo na nichž se podílel Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze.
V září 2017 vyšla v Nakladatelství ČVUT kniha Praha nepostavená. Klára Brůhová z Fakulty architektury v ní představuje neuskutečněné architektonické návrhy od konce 19. století po první republiku. V současné době je již více než polovina nákladu vyprodaná a téma knihy zaujalo také média.
Ve čtvrtek 1. února se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnil třetí ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Akce, zaměřená na sdělování relevantních informací o možnostech studia na vysokých školách, přilákala téměř dva tisíce návštěvníků.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga předal dne 30. ledna jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol. Za ČVUT byl nově do funkce jmenován doc. Vojtěch Petráček. Rektory jmenoval 29. ledna prezident České republiky, na jeho žádost ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujali 1. února a jejich mandát potrvá čtyři roky.

Pages