Spolupráci vědců, studentů a předního poskytovatele open-sourceových řešení, společnosti Red Hat, zastřešuje nové výzkumné a vývojové pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT. To bylo slavnostně otevřeno 26. října jako součást katedry počítačů.
První část úspěšné výstavy Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické mohli návštěvníci zhlédnout na přelomu května a června letošního roku. Pro velký zájem veřejnosti se autoři výstavy rozhodli rozšířit a nově představit unikátní sbírku různých československých a zahraničních počítačů ze 70. až 90. let 20. století a dalších dobových zařízení. Exponáty budou pro veřejnost zpřístupněny od 25. října 2016 do 30. června 2017 v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích (Technická 2, Praha 6, přízemí H1-28), a to vždy v pondělí a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin.
I přes nepřízeň počasí se 12. října od 9.00 do 14.00 představovaly na provizorním závodním okruhu v Technické ulici formule studentů Fakulty elektrotechnické eForce FEE Prague Formula a monopost Fakulty strojní CTU CarTech. Součástí akce Den s formulemi ČVUT byla také prezentace loňské sezóny a představení plánů na následující akademický rok.
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost KOVOSVIT MAS, a.s., některé ze zkušebních a testovacích dílců, na kterých byla testována a laděna technologie HYBRID MANUFACTURING. Ta vznikla ve spolupráci s vědci z Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které je organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT. Jedná se o jedinou technologii pro vytváření kovových dílců vyvinutou plně v České republice, v současné době probíhá patentové řízení k její ochraně.
Dne 10. října se před budovou Národní technické knihovny představil nový podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay. Pro návštěvníky byl připraven kvíz, který jim zábavnou formou zprostředkoval fungování nového pracoviště univerzity. Na odpoledním workshopu inkubátor prezentoval svou vizi a příběh úspěšné start-upové společnosti.
Dne 10. října proběhla v Konferenčním centru Fakulty strojní 2. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie. Na ní byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu na reálných projektech a možnosti jejich dalšího rozvoje, včetně námětů pro další vzájemnou spolupráci.
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila Fakulta strojní svůj ultralehký dvoumístný letoun UL-39 ALBI. Ten odbornou komisi zaujal natolik, že v kategorii Inovace v transportu a logistice získal Zlatou medaili MSV 2016.
V Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze se dne 22. září uskutečnila doktorandská konference k 95. výročí založení Kloknerova ústavu. Ten vznikl pod názvem Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních v roce 1921 jako první výzkumné zařízení v rámci ČVUT v Praze. Samotná konference byla věnována představení současné tváře ústavu a byla zakončena slavnostním rautem v Lapidáriu Betlémské kaple.
Již potřetí se ČVUT v Praze připojilo k celorepublikové akci s názvem Noc vědců. Ta se uskutečnila 30. září od 17.00 do 23.00 hodin. V rámci letošního tématu Bezpečnost se návštěvníci seznámili se zajímavými projekty z dílen našich fakult. V dejvickém kampusu se představila Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební, Fakulta dopravní a Fakulta informačních technologií. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská pak představila své pracoviště v Břehové ulici. Více něž 3300 návštěvníků si tak mohlo prohlédnout prostory, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.
Smlouvu o podpoře tří našich profesorů podepsal dne 30. září rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka s generálním ředitelem společnosti Siemens Česká republika Eduardem Palíškem. Uzavřené smlouvy zajistí univerzitám přímý přístup k nejnovějším technologiím, strategiím a konceptům. Siemens bude stejným způsobem podporovat i VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava.

Pages