Datum zveřejnění: 
12. 4. 2021
Až 500 osob denně bude možné očkovat vakcínou proti Covid-19 v Očkovacím centru Děčín, které funguje od pondělí 12. dubna 2021 v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v centru Děčína. Fakulta poskytla svůj velký sál za symbolickou 1 Kč měsíčně Krajské zdravotní společnosti, která zajišťuje provoz očkovacího centra. To k provozu připravil tým pracovníků tohoto mimopražského detašovaného pracoviště ČVUT.

„V naší děčínské budově máme studenty bakalářského oboru Aplikace informatiky v přírodních vědách a od září k nim přibudou studenti nového oboru Radioaktivita v životním prostředí. Kromě toho budovu využívá ještě Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Výuka je nyní samozřejmě omezena, proto jsme rádi, že jsme mohli nabídnout velký sál k účelu, který nám všem umožní snad konečně epidemii zvládnout,“ říká Josef Drobný, kmenový pracovník pracoviště v Děčíně, který koordinoval přípravu očkovacího centra. „Budova je přímo v centru Děčína, všichni místní i lidé z okolí ji dobře znají a je snadno dopravně dostupná. Dokonce máme hned u budovy vyhrazené parkoviště právě pro návštěvníky očkovacího centra. To bude otevřené sedm dní v týdnu a souběžně se bude očkovat na třech místech. Bude-li dostatek vakcín, kapacitu bude možné navýšit až na 500 osob denně,“ vysvětluje Josef Drobný. Fakulta také připravila přesné pokyny pro návštěvníky očkovacího centra. Nákres a fotografie jsou pak v aktualitě na webu.

Velký sál budovy FJFI v Děčíně běžně fakulta, ale i další instituce využívá pro různé konference, přednášky, prezentace, umělecká vystoupení, plesy. Prostor zabírá plochu 340 m2 a jeho kapacita činí až 200 osob. FJFI získala budovu dokončenou v roce 1980 v roce 1995. 

Ústecký kraj bývá označován za znevýhodněný region. Po 2. světové válce znovu osídlené pohraničí přineslo obyvatelstvo bez historických kořenů, zátěž z průmyslové výroby a povrchové těžby dodala další ránu. Jedním z důsledků je nedostatek vzdělaných lidé, kteří by mohli přispět ke zlepšení situace celého regionu. Nejnadanější studenti odcházejí na vysoké školy, kde si během studia vytváří sociální a ekonomické vazby a poté se nevracejí. Právě to byl důvod pro založení detašovaného pracoviště ČVUT v Děčíně. S cílem poskytnout špičkové zázemí, kvalitní studijní programy, a to vše s puncem nejstarší české technické univerzity. Nabídnout studentům stejně kvalitní vzdělání jako při studiu v Praze, ale s vytvořením sociálních a ekonomických vazeb v děčínském regionu. 

O události informovala tato média: decinsky.denik.cz, edecinsko.cz, usteckenovinky.cz, zitkraj.cz

Picture