Vědci z Fakulty strojní ČVUT vyvinuli náhradu hlasivek. Ta by mohla pomoci tisícům lidí bez hlasu nebo nemocným rakovinou hrtanu. Vedoucí projektu prof. Tomáš Vampola byl 27. září odměněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky.
Také v nadcházejícím akademickém roce podpořila Fulbrightova komise v rámci svých programů české vědce a studenty. Stipendium programu pro vědce a vysokoškolské pracovníky získal prof. Jan Holub z Fakulty informačních technologií ČVUT a Ing. Martinu Doškářovi z Fakulty stavební ČVUT bylo přiděleno stipendium určené pro studenty. Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT zavítá jako Fulbright Distinguished Chair prof. Jeffrey Frolik.
Ve 4. ročníku soutěže Stavby s vůní dřeva, jejíž výsledky byly vyhlášeny 15. září na Výstavišti v Brně, zvítězila s návrhem rodinného domu v Lipně nad Vltavou Kristýna Ulrychová z Fakulty stavební. Třetí místo obsadil posluchač téže fakulty Tomáš Papoušek s projektem Vlna. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 68 studentů z 11 českých a slovenských univerzit s 55 soutěžními díly.
O pomoc při pořizování unikátních záběrů církevního objektu kostelu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí byla požádána skupina Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Mladí vědci snímali 22. září obtížně přístupná místa historických interiérů.
Dne 8. září obdržel na konferenci ETFA v Berlíně prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, prestižní cenu ABB Lifetime Contribution to Factory Automation Award. Tu mu předal ředitel výzkumu ABB prof. Alf Isaksson.
Memorandum o spolupráci uzavřeli dne 9. září rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel Gymnázia Opatov RNDr. Jan Peřina. Gymnázium Opatov je domovem unikátního zařízení pro výuku částicové fyziky – mlžné komory, které vzniklo v rámci projektu vyučujícího chemie Mgr. Jana Bauera a tehdejších středoškolských studentů Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svobody. Ti v současné době studují na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Obě instituce v memorandu vyjadřují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti se vzděláváním žáků i studentů a rozšiřováním odborných znalostí pedagogů Gymnázia Opatov, ale i akademických pracovníků ČVUT.
Během letních prázdnin vzniklo na pláži u Jizery v Mnichově Hradišti několik dřevěných objektů. V rámci letní dílny Ateliéru MáMA Josefa Mádra a Šárky Malošíkové je navrhli a vyrobili studenti Fakulty architektury ČVUT. Spolupráce ateliéru s městem trvala celý uplynulý akademický rok, v průběhu kterého studenti ve svých projektech objevovali skrytý potenciál místa a prověřovali záměry nové výstavby. Mnichovo Hradiště si úpravu pláže vzalo jako jednu ze svých priorit a poskytlo studentům a pedagogům materiál a technickou podporu.
Přes 15 tisíc vědy chtivých návštěvníků se přišlo podívat dne 7. září na Vítězné náměstí na Festival vědy. Žáci základních a středních škol, ale i rodiče a prarodiče s malými dětmi si mohli v průběhu dne prohlédnout více než 70 vědecko-popularizačních expozic. Pod dohledem odborných pracovníků, převážně z akademického prostředí, si vyzkoušeli nejrůznější experimenty a seznámili se s vědeckými jevy a zákonitostmi atraktivní formou. Velký zájem byl také o přednášky a pátrací hru v Národní technické knihovně.
Vědci z Fakulty elektrotechnické, skupiny vizuálního rozpoznávání a strojového učení, se budou podílet na špičkovém výzkumu umělé inteligence v rámci programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) partnership. Cílem projektu je urychlit pokrok a inovaci v oboru umělé inteligence, zejména v oblasti hlubokých neuronových sítí (Deep Neural Networks).
Emeritní rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček položil dne 3. září 2016 v Mladějově věnec k památníku významného představitele techniky Františka Josefa Gerstnera, který zde zemřel 25. června 1832. Krátká pieta proběhla za účasti čestné stráže v dobových kostýmech.

Pages