Datum zveřejnění: 
22. 3. 2021
Současná pandemická situace je stále kritická nejen v akutní nemocniční péči, ale i v té přednemocniční. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT byla minulý týden oslovena Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy s nabídkou spolupráce formou odborné stáže studentů 2. a 3. ročníků bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství.

Studenti se stali součástí výjezdové skupiny v denních směnách, coby třetí člen týmu, jak tomu bývá u standardní stáže. Při této dobrovolné odborné stáži si studenti zároveň plní i část odborné praxe na ZZS a odborné výkony, které musí splnit během studia. V současné situaci se navíc značně prodlužuje doba předání pacienta na příjmových místech. Uvažuje se tedy nad možností, že v případě eskalace tlaku na příjmových místech, bude-li to zdravotní stav pacienta umožňovat, vyčká student v nemocnici do pacientova přijetí personálem. Mezitím posádka záchranářů může vyrazit na dekontaminaci. „Po předání pacientů zajistí dopravu studentů zpět k výjezdové skupině členové Ochranné služby Policie ČR, která nám nabídla pomoc, včetně vlastních automobilů s právem přednosti v jízdě,“ dodává MUDr. Petr Kolouch, ředitel ZZS hl. m. Prahy.

„Jsme rádi, že můžeme pomoci v této exponované době a odlehčit tak záchranářům, protože další pár rukou se hodí. Pandemie podtrhuje nejen vynikající spolupráci jednotlivých složek IZS, ale nutnou provázanost odborníků z praxe a studentů, kteří jednou budou také tuto náročnou činnost vykonávat,“ říká Mgr. Pavel Böhm, MBA, z katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Picture