České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2020 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení na 498. místě, což je významný posun o 40 míst oproti hodnocení pro rok 2019. Žebříček zpracovává přes deset let poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací, počty citací na akademického pracovníka, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier.
Dne 20. června převzalo ve Velké aule Karolina profesorské jmenovací dekrety sedm pedagogů z ČVUT.
Vědci a studenti z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se opět dokázali dostat do finále prestižní mezinárodní robotické soutěže Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC), která se koná ve Spojených arabských emirátech v Abu Dhabi. Tým ČVUT, který spolupracuje s předními robotickými pracovišti universit v Pensylvánii a v New Yorku, do finále soutěže postoupil na prvním místě z více než 200 registrovaných týmů z celého světa, což dává velké šance v souboji o ceny za v součtu neuvěřitelných 45 miliónu Kč.
Dne 13. 6. se rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček poklonil památce prof. Hanzla, prvního porevolučního rektora ČVUT.
V Kambodži pracuje expertní tým složený z odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, katedry biomedicínské techniky, a za podpory České rozvojové agentury. Poprvé v historii zde vzniká vzdělávací obor Biomedicínské inženýrství. Projekt byl iniciován samotným kambodžským Ministerstvem zdravotnictví, které rozpoznalo potřebu vzniku tohoto vysokoškolského oboru na tamních univerzitách. O pomoc byl požádán tým vědců z FBMI ČVUT pod vedením profesora Karla Roubíka, který již před 5 lety stál za velmi úspěšným projektem zavedení tohoto perspektivního a rychle se rozvíjejícího oboru v jihoamerické Kolumbii na univerzitě Universidad Autónoma de Bucaramanga.
ČVUT v Praze se bylo v letošním roce opět prezentovat na půdě Národního technického muzea, kde v rámci 16. ročníku Pražské muzejní noci dne 8. června představilo své interaktivní exponáty a projekty. Návštěvníci všech věkových kategorií se tak mohli přesvědčit, že studium vědy a techniky na ČVUT v Praze může být nejenom zajímavé, ale především užitečné pro naši společnost. Představili jsme technické novinky, prezentace projektů a zajímavosti k vidění jinde, než na akademické půdě.
Dne 7. června proběhl na náplavce Rašínova nábřeží další ročník boje o titul akademických mistrů ČR - Univerzitní osmy. Osmiveslice s kormidelníkem složené ze studentů jednotlivých českých i zahraničních univerzit se představily na netradiční vzdálenosti 1 000 metrů. Závod se konal v rámci Primátorek a tým ČVUT dokázal obhájit prvenství již posedmé v řadě z celkem devíti. Mužská posádka ČVUT závodila ve složení: Jan Hájek, Albert Caban, Jakub Paroulek, Martin Basl, Jiří Kopáč, Vit Šantrůček, Vojtěch Dědek, Jan Zavadil a k. Tereza Andrlová.
Dne 5. června se na půdě Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT konalo již třinácté setkání a prezentaci prací studentů středních škol s názvem StreTech 2019. Cílem akce bylo umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitě, dát možnost studentům představit výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení. Úspěšně již proběhlo dvanáct ročníků (v letech 2007 až 2018) tohoto setkání zástupců řady významných středních škol z celé republiky.
Jedno prvenství, dvě třetí místa a čestné uznání si ze Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice přivezla čtveřice reprezentantů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Finálové kolo soutěže se letos uskutečnilo v Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 2. až 4. června. Šlo o jubilejní 20. ročník SVOČ, kterou tradičně pořádá Česká matematická společnost ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků. Studentky a studenti FJFI zpravidla ze soutěže neodjíždějí s prázdnou – vloni přivezli tři druhá místa. Letos se svými pracemi uspěli všichni čtyři reprezentanti fakulty.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo designovou sadu betonového městského mobiliáře Levitee s možností instalace inteligentních technologií. Veřejnosti se novinka představila ve dnech 5. až 6. června 2019 na brněnském veletrhu Urbis Smart City Fair, kde bude soutěžila o Zlatou medaili udělovanou mezinárodní odbornou komisí nejlepším vystaveným produktům. Mobiliář byl navržen jako sada tvořená konzolovou lavičkou a doplňky, které by měly přinést širokou variabilitu při umísťování do veřejného prostoru. Jeho řešení navazuje na vývoj započatý již v roce 2015 a vychází z rešerší prováděných mezi výrobci i koncovými uživateli. Lavička „Levitee“ kromě pohodlného krátkodobého odpočinku může uživateli nabít prostřednictvím USB konektoru telefon, poskytnout bezplatné připojení mobilních zařízení k Wi-Fi a ještě měřit kvalitu ovzduší pomocí různých čidel dodávaných podle přání koncového zákazníka, takže se skvěle hodí do konceptu Smart City.

Pages