Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci s TÜV SÜD Czech dokončilo počátkem letošního roku rozsáhlou modernizaci emisní laboratoře v Roztokách u Prahy. Dlouholetá spolupráce založená na sdílených technologiích, prostorech a odborných kapacitách, byla významně rozšířena v souvislosti s vývojem emisní legislativy o modernizaci emisní laboratoře, vybavené novým měřicím vybavením, dostatečnými zkušebními kapacitami a schopností technologické konverze na vozidla s různou úrovní elektrifikace pohonu.
Ing. Vít Přindiš, doktorand katedry biomedicínské techniky FBMI, získal dne 2. června první individuální titul. Po loňské stříbrné medaili z kontinentálního šampionátu v Praze se ve francouzském Pau stal poprvé mistrem Evropy ve vodním slalomu, na stejné trati, kde před dvěma lety získal titul vicemistra světa.
První monitorovací období projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences) uplynulo na konci března 2019. Během prvního období, které začalo v srpnu 2018, se především formovaly týmy jednotlivých výzkumných programů a začaly práce na výzkumných úkolech.
Ve dnech 29. až 31. května probíhal v Brně tradiční veletrh vojenské a bezpečnostní techniky IDET 2019. ČVUT v Praze zde prezentovalo nejnovější výsledky vědecko-výzkumných projektů. Své exponáty zde vystavovala Fakulta stavební, Fakulta elektrotechnická a Fakulta biomedicínského inženýrství. Návštěvníci si mohli prohlédnout balisticky odolné mobilní bariéry, drony, střelnici, kráčející roboty, nebo bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard. Expozici ČVUT také podpořil svou účastí rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, který si všechny exponáty vyzkoušel.
ČVUT v Praze ve spolupráci s Theology & Contemporary Culture (výzkumná skupina Evangelické Teologické Fakulty Univerzity Karlovy) uspořádaly ve čtvrtek 30. května 2019 v Betlémské kapli otevřenou panelovou diskuzi nazvanou Různé cesty se společným cílem, hledání opor pro člověka a společnost. Hlavními hosty diskuse byli prof. Karel Skalický a rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Matematická soutěž Pangea pracuje s reálnými příklady ze života a mohou se jí účastnit děti ze 4. až 9. ročníků základní školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií z celé České republiky. Pro každý rok jsou vybrána jiná témata, soutěže se tak může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné nebo podobné úlohy. Pro letošní rok byla zvolena jako témata: hudba, příroda a ekologie. Soutěže se zúčastnilo téměř 56 000 dětí, mezi nimi všechna Lvíčata ze 3., 4. a 5. ročníku. Z počtu 31 žáků UZŠ Lvíčata se 4 žáci umístili do 100. místa v rámci České republiky, dalších 7 mělo výborné umístění v rámci Středočeského kraje. Do finále, kam je vybráno vždy 60 nejlepších účastníků, postoupili 2 žáci UZŠ Lvíčata - Kamil Tomáš skončil na 2. místě a Marek Sovják na 9. místě. Oba žáky ocenil na zasedání Akademického senátu ČVUT dne 29. května rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. Gratuloval také předseda AS ČVUT doc. Jan Janoušek.
Městská protihluková clona je inovativní protihlukové opatření. Má výšku pouze 30 centimetrů nad temenem kolejnice, což z ní činí nejnižší protihlukové opatření svého druhu v Evropě, zároveň však zajišťuje útlum hluku od projíždějících tramvají v rozmezí od 3 do 5 decibelů. Vyvinuli ji odborníci z Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedry železničních staveb, ve spolupráci se společností MONTSTAV CZ. Clona je vyrobena z recyklovaných materiálů – gumového granulátu – a konstrukčně byla navržena tak, aby ji bylo možné rychle odstranit. V Praze je zkušebně nainstalována na dvou úsecích tramvajových tratí. Cílem cvičného zásahu, který proběhl v pátek 24. května na tramvajové trati v Praze 4 – Braníku mezi stanicemi Pobřežní cesta a Přístaviště, bylo prakticky si vyzkoušet záchranu osoby zaklíněné mezi protihlukovou clonou a tramvajovým vozem. V závěru akce si HZS DPP také vyzkoušel různé techniky destrukce clony v reálném prostředí. Při akci se využívaly pouze prostředky, jimiž jsou standardně vybavena vozidla Hasičského záchranného sboru DPP. Cvičný zásah proběhl v rámci výluky tramvajové dopravy v úseku Dvorce – Sídliště Modřany, která se z důvodu pravidelné údržby a opravy tramvajové trati konala od večera 24. května do ukončení denního provozu v neděli 26. května 2019.
Od 20. do 26. května probíhala akce Týden inovací, jejíž bylo ČVUT v Praze akademickým partnerem. V rámci slavnostního zahájení měl proslov rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a Lukáš Sedláček, zakladatel akce.
Dne 21. května byly za účasti budoucího děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Petra Páty a děkana 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Vladimíra Komárka vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže Biosignal Challenge 2019. V letošním třetím ročníku byla soutěž zaměřena na detekci a lokalizaci zóny počátku epileptických záchvatů. Nejlepšího celkového výsledku dosáhla Bc. Laura Shala, studentka programu Lékařská elektronika a bioinformatika Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Její řešení rozšiřuje základní principy detekce záchvatů v invazivním EEG o metody teorie grafů, pomocí nichž popisuje abnormální komunikaci mezi mozkovými oblastmi zasaženými epileptickým záchvatem.
I přes velmi nepříznivé a chladné počasí byl o Rektorský den ČVUT, který se letos konal 15. května, velký zájem. Největší návštěvnost byla již tradičně na závodech dračích lodí, kterých se zúčastnilo 330 studentů a zaměstnanců ČVUT.

Pages