V polovině března se v sibiřském městě Ťumeň konalo desáté mistrovství světa v zimním plavání. V jedenáctičlenné české výpravě byl i student Fakulty stavební ČVUT Petr Šlajs. Ten se na nejdelší závodní trati, dlouhé 450 metrů, stal mistrem světa v kategorii 20 - 29 let a v závodě na 200 metrů volným způsobem získal stříbrnou medaili.
Novou generaci elektronických součástek, které budou podstatně odolnější než stávající křemíkové, vyvíjí na Fakultě elektrotechnické tým prof. Pavla Hazdry. Karbidové součástky umožní především zvýšení účinnosti výroby a přenosu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Absolventi Fakulty biomedicínského inženýrství Ing. Jakub Novák a Ing. Jiří Hanousek se spolupodílejí na vývoji diagnostiky rakoviny z hodnot naměřených nádorových markerů. Unikátní systém Bianta (Bayesian Intelligent Associative Network for Tumor Analysis) může určit typy a pravděpodobnosti výskytu nádorových diagnóz včetně míst možných metastáz.
Během ředitelského kontrolního dne se koncem února na stavbě sešli zástupci ČVUT s vedením zhotovitele stavby, konsorcia Hochtief –VCES. Při těchto pravidelných měsíčních setkáních rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka osobně dohlíží na průběh stavby. Vedle hlavního uživatele této stavby, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, získají v této budově prostory další pracoviště ČVUT.
Dne 1. března se v atriu Fakulty stavební ČVUT uskutečnila vernisáž putovní výstavy Kouzlo starých map. Prezentováno je celkem sedm unikátních mapových děl z mapových sbírek pěti institucí. Výstavu, kterou návštěvníci mohou shlédnout do 25. března, doplňují postery na téma Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Tato sada panelů vznikla za podpory Fakulty stavební, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici.
Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Jaroslav Pollert z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Pollert převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.
Snímání obtížně přístupných míst historických interiérů - to je úkol, který pomocí dronů pomáhají památkářům řešit členové Skupiny Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dne 26. února vědci spolu s pracovníky Národního památkového ústavu v Olomouci úspěšně nasnímali pomocí bezpilotních helikoptér interiér objektu farnosti ve Šternberku.
Od roku 2012 provádělo Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT mapování přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy byla tato aktivita v loňském roce zakončena vydáním nové publikace Bezbariérové ČVUT – Informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby se zdravotním postižením.
Interaktivní světelná instalace LINKY rozsvítila dne 25. února jižní stranu fasády Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích. Instalaci, která vznikla v Institutu intermédií, navrhli prof. Marian Karel - přední sklářský výtvarník a sochař, Josef Šafařík z Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, spoluzakladatel Institutu světelného designu Jakub Hybler a ředitel Institutu intermédií Roman Berka.
Novou výpravou publikaci Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015 pokřtily dne 18. února na palubě nejnovější osobní lodi v Praze Bohemia Rhapsody ředitelka ústavu doc. Lenka Švecová spolu s JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury České republiky, a Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou Státní plavební správy.

Pages