Také v nadcházejícím akademickém roce podpořila Fulbrightova komise v rámci svých programů české vědce a studenty. Stipendium programu pro vědce a vysokoškolské pracovníky získal prof. Jan Holub z Fakulty informačních technologií ČVUT a Ing. Martinu Doškářovi z Fakulty stavební ČVUT bylo přiděleno stipendium určené pro studenty. Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT zavítá jako Fulbright Distinguished Chair prof. Jeffrey Frolik.
Ve 4. ročníku soutěže Stavby s vůní dřeva, jejíž výsledky byly vyhlášeny 15. září na Výstavišti v Brně, zvítězila s návrhem rodinného domu v Lipně nad Vltavou Kristýna Ulrychová z Fakulty stavební. Třetí místo obsadil posluchač téže fakulty Tomáš Papoušek s projektem Vlna. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 68 studentů z 11 českých a slovenských univerzit s 55 soutěžními díly.
O pomoc při pořizování unikátních záběrů církevního objektu kostelu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí byla požádána skupina Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Mladí vědci snímali 22. září obtížně přístupná místa historických interiérů.
Dne 8. září obdržel na konferenci ETFA v Berlíně prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, prestižní cenu ABB Lifetime Contribution to Factory Automation Award. Tu mu předal ředitel výzkumu ABB prof. Alf Isaksson.
Memorandum o spolupráci uzavřeli dne 9. září rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel Gymnázia Opatov RNDr. Jan Peřina. Gymnázium Opatov je domovem unikátního zařízení pro výuku částicové fyziky – mlžné komory, které vzniklo v rámci projektu vyučujícího chemie Mgr. Jana Bauera a tehdejších středoškolských studentů Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svobody. Ti v současné době studují na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Obě instituce v memorandu vyjadřují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti se vzděláváním žáků i studentů a rozšiřováním odborných znalostí pedagogů Gymnázia Opatov, ale i akademických pracovníků ČVUT.
Během letních prázdnin vzniklo na pláži u Jizery v Mnichově Hradišti několik dřevěných objektů. V rámci letní dílny Ateliéru MáMA Josefa Mádra a Šárky Malošíkové je navrhli a vyrobili studenti Fakulty architektury ČVUT. Spolupráce ateliéru s městem trvala celý uplynulý akademický rok, v průběhu kterého studenti ve svých projektech objevovali skrytý potenciál místa a prověřovali záměry nové výstavby. Mnichovo Hradiště si úpravu pláže vzalo jako jednu ze svých priorit a poskytlo studentům a pedagogům materiál a technickou podporu.
Přes 15 tisíc vědy chtivých návštěvníků se přišlo podívat dne 7. září na Vítězné náměstí na Festival vědy. Žáci základních a středních škol, ale i rodiče a prarodiče s malými dětmi si mohli v průběhu dne prohlédnout více než 70 vědecko-popularizačních expozic. Pod dohledem odborných pracovníků, převážně z akademického prostředí, si vyzkoušeli nejrůznější experimenty a seznámili se s vědeckými jevy a zákonitostmi atraktivní formou. Velký zájem byl také o přednášky a pátrací hru v Národní technické knihovně.
Vědci z Fakulty elektrotechnické, skupiny vizuálního rozpoznávání a strojového učení, se budou podílet na špičkovém výzkumu umělé inteligence v rámci programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) partnership. Cílem projektu je urychlit pokrok a inovaci v oboru umělé inteligence, zejména v oblasti hlubokých neuronových sítí (Deep Neural Networks).
Emeritní rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček položil dne 3. září 2016 v Mladějově věnec k památníku významného představitele techniky Františka Josefa Gerstnera, který zde zemřel 25. června 1832. Krátká pieta proběhla za účasti čestné stráže v dobových kostýmech.
Dne 2. září se v oranžérii v zahradách břevnovského kláštera uskutečnilo slavnostní udílení čestných občanství a Cen Městské části Praha 6. Mezi vyznamenanými byl in memoriam oceněn i prof. Stanislav Hanzl, první rektor ČVUT v Praze po listopadu 1989.

Pages