Datum zveřejnění: 
7. 6. 2023
Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl a rektor ČVUT Vojtěch Petráček podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci. V rámci této spolupráce hodlají např. posilovat význam akademického sportu pro rozvoj sportovního prostředí v ČR.

Hlavními oblastmi spolupráce jsou za prvé sportovní, vzdělávací a metodická, díky níž by mělo docházet k podpoře akademického sportu s širokou sportující veřejností všech věkových kategorií či k podpoře výzkumných projektů se zaměřením na využití technologií ve sportu, a to především v oblastech, kde ČVUT vyniká - tj. biomechanika, biomedicínské inženýrství, diagnostické přístroje, diagnostika a analýza dat a fyzioterapie.

Za druhé budou obě strany spolupracovat v mediální sféře, kdy je cílem zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti a úspěších obou partnerů. V neposlední řadě se pak obě instituce zavázaly k výměně informací a zkušeností a k pomoci v oblasti jednání se třetími stranami.

Sdružení sportovních svazů ČR je zapsaným spolkem působívcím v tělovýchově a sportu, který tvoří 23 samostatných svazů.

Picture

Picture