Datum zveřejnění: 
2. 1. 2019
Dne 29. ledna od 10.00 hodin se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT uděluje čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury a profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT.

Eva Jiřičná v roce 1962 absolvovala studium architektury na ČVUT a dále pokračovala v postgraduálním studiu na mistrovské škole architektury na Akademii výtvarných umění, kde pod vedením profesora Jaroslava Fragnera dokončila studium v roce 1967. Od roku 1964 pracovala jako architektka v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Důležitý zlom v jejím životě nastal, když v roce 1968 odcestovala na stáž do Londýna a tam ji zastihla sovětská okupace Československa. Studijní pobyt se neočekávaně prodloužil na neurčito, a přestože dnes Eva Jiřičná pracuje po celém světě a často se pracovně vrací i do České republiky, jejím domovem se stal od této doby právě Londýn. Eva Jiřičná je také významnou pedagogickou osobností. Byla hostující profesorkou na univerzitách Harward, Royal College of Arts, Bartlett School of Architecture, od roku 1993 do roku 2006 pak řádnou profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě množství ocenění za architekturu je Eva Jiřičná nositelkou několika čestných doktorátů zahraničních i českých univerzit.

Nejat Olgac je celosvětově uznávaný vědec v oblasti dynamických systémů s dopravním zpožděním. Je profesorem strojního inženýrství na Universitě Connecticut v USA. Nejat Olgac vystudoval obor strojního inženýrství na Technické universitě v Istanbulu v roce 1972. Poté na základě grantu Fordovy nadace vystudoval doktorské studium na Columbijské universitě v New Yorku USA. Obhájil disertační práci spojující optimální řízení a praktickou ekologickou aplikaci na téma „Stochastické optimální řízení umělého provzdušňování říčních systémů“. Pak se vrátil do Turecka a zastával řadu vedoucích míst ve strojírenském průmyslu. V roce 1978 odešel do USA a věnoval se akademické kariéře na University of Connecticut, USA. Středem jeho zájmu byla robotika a obráběcí stroje. Na University of Connecticut vybudoval laboratoř robotiky a výrobních strojů ALARM. Zabýval se výzkumem optimálního řízení robotů spojenou s praktickou aplikací energetické úspornosti podmořských robotů při záchranných operacích. Nejat Olgac má 125 impaktovaných článků a 151 konferenčních článků s 2107 citacemi, 4 patenty a ve WOS má Hindex 30. Je editorem řady časopisů a organizátorem mnoha konferencí IEEE a ASME.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.

V případě zájmu o účast na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze je třeba registrovat svou účast na e-mailu: Ivana.Kinkalova@cvut.cz

Kontaktní osoba: Ivana Kinkalová

Foto prof. Jiřičné: Tomáš Třeštík

Picture