Absolventi Fakulty biomedicínského inženýrství Ing. Jakub Novák a Ing. Jiří Hanousek se spolupodílejí na vývoji diagnostiky rakoviny z hodnot naměřených nádorových markerů. Unikátní systém Bianta (Bayesian Intelligent Associative Network for Tumor Analysis) může určit typy a pravděpodobnosti výskytu nádorových diagnóz včetně míst možných metastáz.
Během ředitelského kontrolního dne se koncem února na stavbě sešli zástupci ČVUT s vedením zhotovitele stavby, konsorcia Hochtief –VCES. Při těchto pravidelných měsíčních setkáních rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka osobně dohlíží na průběh stavby. Vedle hlavního uživatele této stavby, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, získají v této budově prostory další pracoviště ČVUT.
Dne 1. března se v atriu Fakulty stavební ČVUT uskutečnila vernisáž putovní výstavy Kouzlo starých map. Prezentováno je celkem sedm unikátních mapových děl z mapových sbírek pěti institucí. Výstavu, kterou návštěvníci mohou shlédnout do 25. března, doplňují postery na téma Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Tato sada panelů vznikla za podpory Fakulty stavební, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici.
Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Jaroslav Pollert z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Pollert převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.
Snímání obtížně přístupných míst historických interiérů - to je úkol, který pomocí dronů pomáhají památkářům řešit členové Skupiny Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dne 26. února vědci spolu s pracovníky Národního památkového ústavu v Olomouci úspěšně nasnímali pomocí bezpilotních helikoptér interiér objektu farnosti ve Šternberku.
Od roku 2012 provádělo Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT mapování přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy byla tato aktivita v loňském roce zakončena vydáním nové publikace Bezbariérové ČVUT – Informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby se zdravotním postižením.
Interaktivní světelná instalace LINKY rozsvítila dne 25. února jižní stranu fasády Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích. Instalaci, která vznikla v Institutu intermédií, navrhli prof. Marian Karel - přední sklářský výtvarník a sochař, Josef Šafařík z Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, spoluzakladatel Institutu světelného designu Jakub Hybler a ředitel Institutu intermédií Roman Berka.
Novou výpravou publikaci Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015 pokřtily dne 18. února na palubě nejnovější osobní lodi v Praze Bohemia Rhapsody ředitelka ústavu doc. Lenka Švecová spolu s JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury České republiky, a Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou Státní plavební správy.
V prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se dne 11. února uskutečnil 2. ročník konference Malé reaktory (SMR). Nabídla průřez ekonomickými, technickými a legislativními podmínkami pro případnou výstavbu malých reaktorů v České republice. Akce se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc.
V Art Restaurantu Mánes v Praze se 10. února konalo slavnostní vyhlášení soutěže Inspireli Awards 2015. Jejím vítězem se stal Jakub Hoffmann z Fakulty architektury ČVUT, který odbornou porotu zaujal projektem pro Muzeum finské architektury v Helsinkách.

Pages