V rámci projektu vedeného na Fakultě dopravní ČVUT se jako jediná univerzita z České republiky zúčastnily minulý týden oba její týmy CTU LIONS Petrol i CTU LIONS Electric finále mezinárodní soutěže MOTOSTUDENT, které probíhalo na závodním okruhu Motorland ve španělském Aragonu. Tým CTU LIONS ELECTRIC zde s e-motocyklem vlastní výroby pak obsadil v silné mezinárodní konkurenci fantastické 9. místo.
Již pátým rokem se ČVUT připojilo k Noci vědců. Tato celorepubliková vědecko-technická popularizační akce proběhla dne 5. října ve znamení stoletého výročí české vědy. V odpoledních a večerních hodinách bylo možné seznámit se zajímavými projekty z dílny naší univerzity a nahlédnout do prostor, které za normálních okolností nejsou veřejnosti přístupné.
V pátek 5. října se uskutečnila schůzka s delegací ze soulské Donggugské university, na které prorektor pro vědu, tvůrčí činnost, doktorské studium a zahraniční vztahy ČVUT prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. a prezident Donggugské university Dr. Tae Sik Han podepsali Memorandum o porozumění.
Premiér České republiky Andrej Babiš spolu s prezidentem GE Aviation Davidem Joycem navštívili 8. října 2018 první dokončenou zkušebnu leteckých motorů na ČVUT. Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru zaznamenala další významný milník. První z řady super moderních zkušeben leteckých motorů právě překročila hranici 200 testovacích hodin ze společně zkoumaného provozu a testování turbovrtulového motoru pro výzkum ČVUT, a to v rekordně krátkém čase – pouhých šest měsíců od prvního spuštění motoru.
Dne dnech 1. až 5. října se na brněnském výstavišti uskutečnil jubilejní 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Ten je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků a ČVUT v Praze je jedním z tradičních vystavovatelů.
Tým Marka Nováka z Fakulty elektrotechnické vyvinul před dvěma lety zařízení na měření hladiny cukru v krvi – glukometr XGLU. S tímto přístrojem vyhráli absolventi Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze již celou řadu soutěží, mezi nimi byla například i prestižní Microsoft Imagine Cup. V září vyhrál tým XGLU soutěž IoT Future Hub, pořádanou společností Vodafone, na začátku října se pak Ing. Novák umístil na druhém místě v anketě Český vynálezce.
Fakulta informačních technologií ČVUT otevřela jako první v České republice špičkové pracoviště pro studium informační bezpečnosti, které povede jeden z nejlepších odborníků na IT bezpečnost. Fakulta tak reaguje na potřeby moderní společnosti a nedostatek těchto odborníků v praxi. V současné době je informační bezpečnost skloňována ve všech směrech, týká se jak jednotlivců, tak i celých firem. Hrozba zneužití citlivých informací uložených v počítačích, které jsou připojeny k internetu, se stále zvyšuje. Proto je čím dál více potřeba řešit informační bezpečnost. Problém vzniká v nedostatku IT odborníků, kteří se na kybernetickou bezpečnost specializují.
Tým vedený docentem Vlastimilem Havranem z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT sestrojil speciální měřicí přístroj nazvaný Lightdrum. Ten dokáže velmi efektivně změřit vzhled povrchu reálných objektů pro následnou reprodukci v počítačových programech. Tím se podstatným způsobem zvýší kvalita počítačových vizualizací a virtuální reality, ve kterých se dnes povrchy objektů běžně zobrazují příliš zjednodušeně a nerealisticky. Výhodou zařízení proti jiným stacionárním laboratorním přístrojům je kromě přesnosti a rychlosti měření také jeho kompaktnost a snadná přenositelnost.
Na břehu vodní nádrže Džbán v pražských Vokovicích vyrostla v létě dřevěná tribuna. Slouží pro posezení s výhledem na vodní plochu i jako pohodlné schodiště na místě vyšlapané cestičky. Během letní rukodělné dílny ji vymysleli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Nový mobiliář na slavnostní vernisáži 26. září osobně vyzkoušeli místostarosta Městské části Praha 6 Martin Polách a radní Roman Mejstřík, jenž má na starosti životní prostředí. Za Fakultu architektury ČVUT promluvil děkan prof. Ladislav Lábus a po lavici se prošel rovněž proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař. Jedná se již o druhý projekt spolupráce Fakulty architektury a Městské části Praha 6. Jako první se loni v létě podařilo zrealizovat dřevěný průchod v parku Indiry Gándhíové v Dejvicích.
Dne 27. září udělil předseda Senátu Milan Štěch 21 osobnostem Stříbrnou pamětní medaili Senátu. Předseda Senátu i na základě tipů od senátorů vybírá každoročně ty osobnosti, jejichž odborný nebo společenský kredit je výjimečný a jejich úspěchy, konkrétní činy anebo postoje tedy lze dát za příklad ostatním. Ocenění je udělováno za dlouhodobou činnost, často i celoživotní přínos v určitém oboru. Mezi laureáty byli letos také prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., z Fakulty architektury a absolvent ČVUT Ing. Otokar Randák.

Pages