Datum zveřejnění: 
3. 3. 2022
Foto zdroj: Petr Neugebauer, FEL ČVUT
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se rozhodla věnovat dva a půl milionu korun na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni. Na finančním daru, který je reakcí na vývoj v napadené Ukrajině, se podílela všechna pracoviště a katedry.

Tyto prostředky si fakulta a její katedry v průběhu minulých let vydělaly vlastní hospodářskou činností, nejde tedy o peníze od státu určené pro výuku a vědeckou činnosti, ani o výsledek sbírky mezi zaměstnanci či studenty. Ti přispívají přímo na veřejné sbírky a osobně se aktivně angažují v podpoře Ukrajiny.

Mohli jsme tyto peníze využít na přístrojové vybavení či technologie anebo je investovat do našich zaměstnanců, ale domníváme se, že jsou určité momenty, kdy musíme dát jasně najevo, že hodnoty, jako jsou svoboda, lidský život či demokracie, stojí nejvýše,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT, který je hrdý na své studenty a zaměstnance spontánně vyjadřující svou solidaritu. „Celá naše fakulta stojí za kolegyněmi a kolegy z Ukrajiny v této těžké chvíli a jsme připraveni aktivně pomoci,” dodává děkan Petr Páta.

Děkan Páta se s řadou ukrajinských akademiků zná osobně, FEL má úzké vazby na Fakulty radiotechniky a elektrotechniky Národní technické univerzity Ukrajiny „Kyjevský polytechnický institut Igora Sikorského“ a Národní přikarpatské univerzity Vasyla Stefanika v Ivano-Frankivsku. 

Vedle tohoto finančního příspěvku Fakulta elektrotechnická ČVUT přímo podporuje své studenty a zaměstnance z Ukrajiny. Mimo jiné se rozhodla rozšířit svůj stávající stipendijní program Nikola Šuhaj pro ukrajinské studentky a studenty, takže se do něj budou moci zapojit čtyři studentky z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově. Fakulta je již přijala a podpořila a očekává, že zájem o studium elektrotechniky a informatiky na FEL ČVUT projeví studenti i z dalších partnerských škol na Ukrajině.

Foto zdroj: Petr Neugebauer, FEL ČVUT

Picture

Foto zdroj: Petr Neugebauer, FEL ČVUT