Datum zveřejnění: 
19. 11. 2018
Česká republika si v sobotu 17. listopadu připomněla den, který se do její historie zapsal léty 1939 a 1989. V obou případech byli hybatelé událostí hlavně vysokoškolští studenti, a proto právě jim patřil sobotní svátek. Tradiční připomínkové akce se konaly u Hlávkovy koleje, na Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na Národní třídě, kde byla demonstrace za návrat demokracie tvrdě potlačena. Akcí u příležitosti 17. listopadu se účastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a členové Vedení ČVUT.

V 9.00 hodin začaly oslavy tradiční vzpomínkou na studenty Hlávkovy koleje, kteří položili v roce 1939 život za svobodu národa. Desítky lidí si zde připomněly statečnost studentů, kteří se neváhali vzepřít nacistické okupaci. Nechyběl zde rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, zástupce Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima nebo rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Po zaznění husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci v provedení spojených pěveckých sborů zahájil pietní vzpomínku prof. Václav Pavlíček, předseda správní rady nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Projev rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka před Hlávkovou kolejí.

Připomínkový akt pokračoval položením věnců za doprovodu pěveckých sborů a za účasti slavnostní vojenské jednotky. Poté se vydal průvod organizovaný Studentskou komorou Rady vysokých škol do Žitné ulice k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka. Na pietním setkání promluvil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, rektor Masarykovy univerzity v Brně doc. Mikuláš Bek, místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol Bronislav Kolář a další.

Poté se většina přítomných vydala spolu se studenty na Albertov, kde oslavy 17. listopadu pokračovaly diskusemi a programem pro širokou veřejnost. V 11.40 hodin byl zahájen za tónů české a slovenské národní hymny a za přítomnosti významných představitelů akademických institucí pietní akt na pražském Albertově.

V 11.00 hodin byla také Uctěna památka 17. listopadu u pietního památníku v pražských ruzyňských kasárnách prorektorem pro rozvoj ČVUT doc. Petrem Kordovským.

Ve 14.00 hodin uctil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček památku 17. listopadu na Národní třídě.

V dopoledních hodinách odstartoval Běh 17. listopadu, v rámci nějž se uskutečnil 56. ročník Akademického mistrovství v přespolním běhu v Oboře Hvězda. Akci pořádal Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT a zúčastnilo se přes 400 běžců. V závodu Akademického mistrovství  zvítězil Viktor Šinágl z Fakulty strojní, který vyhrál v čase 26,54 a v absolutním pořadí se umístil na druhé příčce. Mezi ženami v AM se umístila nejlépe z ČVUT (na třináctém místě) Simona Šimůnková. Absolutním vítězem se stal Petr Vittner s jedním z nejlepších časů v historii Běhu 17. listopadu. Celkové výsledky jsou na https://www.sportis.cz/csv.php?id=1804&co=vysledky. Ceny úspěšným běžcům předával prorektor pro informační systém ČVUT Ing. Radek Holý a ředitel ÚTVS doc. Jiří Drnek.

V 19.30 hodin byly letošní oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva zakončeny slavnostním koncertem v Betlémské kapli s předáním Cen Stanislava Hanzla. Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT po listopadu 1989. Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze. V letošním roce získali ocenění tito studenti: Lenka Dohnalová z Fakulty stavební, Ladislav Dvořák z Fakulty strojní, Petr Hron z Fakulty elektrotechnické, Zuzana Moravcová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Karolina Kripnerová z Fakulty architektury, Zdeněk Svatý z Fakulty dopravní, Slávka Vítečková z Fakulty biomedicínského inženýrství, Petr Socha z Fakulty informačních technologií a Michal Severa z Masarykova ústavu vyšších studií.

Fotogalerie k prohlédnutí na media.cvut.cz