Datum zveřejnění: 
5. 10. 2016
V Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze se dne 22. září uskutečnila doktorandská konference k 95. výročí založení Kloknerova ústavu. Ten vznikl pod názvem Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních v roce 1921 jako první výzkumné zařízení v rámci ČVUT v Praze. Samotná konference byla věnována představení současné tváře ústavu a byla zakončena slavnostním rautem v Lapidáriu Betlémské kaple.

Akce, na které vystoupilo mnoho vzácných hostů, byla zaměřena na témata spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí, analýza konstrukcí, materiálové inženýrství, experimentální ověřování a monitorování a diagnostika konstrukcí. Konference byla rovněž akreditována v programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků a představila se na ní nejnovější generace mladých vědců. Příspěvky studentů doktorského studia přednesené v češtině byly publikovány ve sborníku konference vydaném Nakladatelstvím ČVUT. 

Picture

Picture