Datum zveřejnění: 
21. 6. 2016
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) již dvacet dnů neběží. Konsorcium ČVUT v Praze a InfoScience Praha bylo nuceno informační systém dne 31. května 2016 odstavit. Důvodem bylo ukončení platného smluvního vztahu s Úřadem vlády a nastavení podmínek dalšího pokračování.

Tím skončilo čtyřleté období bezproblémového provozu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací fungující právě na základě posledního smluvního ujednání. V této souvislosti je nutné uvést základní fakt této smlouvy, kdy celkové náklady včetně DPH nepřesáhly roční náklady 10 mil. Kč.

Úřad vlády čerpal službu podporující kompletní, nepřetržitě aktualizovaný obraz české vědy včetně jejího financování i jejích výsledků. Prostřednictvím IS VaVaI bylo také transparentně rozdělováno cca 30 mld. Kč právě na podporu české vědy.

Konsorcium bylo osloveno v rámci JŘBU jako stávající dodavatel služeb IS VaVaI. První jednání veřejné zakázky o „Vypořádání autorských práv k SW pro IS VaVaI a zajištění minimálních nezbytných provozních změn“ proběhlo 9. května 2016. Předchozí smlouva přitom končila 31. května 2016. Takto náročný proces tedy Úřad vlády ČR nezahájil očekávaně alespoň s ročním předstihem, jak by se u rozsáhlého systému očekávalo, ale pouze s měsíčním. Nebylo také využito nabídky tříměsíčního prodloužení provozu za dřívějších podmínek včetně ceny. Obě strany by tak dostaly prostor pro vyjednávání bez časového stresu.

Uvedený stav nás velice mrzí. Rádi bychom dále rozvíjeli za podobných podmínek podporu české vědy. Vždy jsme vnímali naše poskytované služby jako prestižní záležitost se snahou být nejlepší. To se nám v porovnání podobných služeb v evropských zemích povedlo. Jsme na to hrdí. Bohužel jednání zadavatele nám neumožňuje dále pokračovat. Přesto jsme za rozumných podmínek dále ochotni služby poskytovat.

Tiskové prohlášení Konsorcia ČVUT v Praze a InfoScience Praha s.r.o. k neúspěšnému jednání s Úřadem vlády ČR o Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) najdete zde.