Datum zveřejnění: 
17. 6. 2016
Informační systém VaVaI obsahoval kompletní, nepřetržitě aktualizovaný obraz české vědy včetně jejího financování i jejích výsledků. S jeho pomocí bylo možné transparentně spravovat veřejnou podporu ve výši cca 30 miliard Kč ročně. Zodpovědnost za IS VaVaI má dle zákona Úřad vlády ČR.

Konsorcium ČVUT v Praze a InfoScience Praha se jako dodavatel služeb Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) účastnilo jednacího řízení o Vypořádání autorských práv k SW pro IS VaVaI a zajištění minimálních nezbytných provozních změn. Takto náročná záležitost se nezačala řešit včas. První jednání proběhlo 9. května 2016, poslední jednání pak 26. května 2016. Od té doby s námi Úřad vlády v jednání nepokračoval.

Úřad vlády ČR ani nevyužil naší překlenovací nabídku tříměsíčního pokračování provozu za dřívějších podmínek včetně ceny. Bez platné smlouvy bylo nutno informační systém dne 31. 5. 2016 odstavit.

Po tři týdny jsme nebyli k ničemu vyzváni. Z tiskových zpráv Sekce VaVaI Úřadu vlády ČR a z prohlášení jejích vrcholných představitelů přitom vyplynulo, že uvedené jednací řízení ztratilo smysl a nelze v něm dosáhnout dohody. Přispělo k tomu i nerealistické nastavení výchozích podmínek. Řízení tak skončilo neúspěšně.

Uvedený stav nás velice mrzí.  Za rozumných podmínek jsme ochotni své služby dále poskytovat.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Marek Kalika
E-mail: 
marek.kalika@cvut.cz
Telefon: 
603 438 289
Jméno: 
Jan Dvořák
E-mail: 
jan.dvorak@infoscience.cz
Telefon: 
603 164 056