Datum zveřejnění: 
9. 7. 2024
Pražské zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, která umožní koordinovaný urbanistický rozvoj tzv. pentagonu na Palmovce. Podle Územní studie Palmovka se navýší potencionální kapacity tamějších městských pozemků o cca 120 000 m2 hrubých podlažních ploch. Vzniknou na nich také dva tisíce městských bytů a stavět by se mělo začít v etapách v horizontu 5 až 15 let.

Na 8 hektarech pozemků Palmovky připravuje Pražská developerská společnost 2 000 bytů a 40 000 až 50 000 m2 pro administrativu, maloobchod a nekomerční účely. Realizace proběhne v horizontu 5 až 15 let a umožní propojení Rohanského ostrova, Invalidovny a Palmovky. "Podporujeme revitalizaci zanedbaných částí Prahy a oblast Palmovky je nepochybně jednou z těch, které si o to říkají. Na celém projektu bych vyzdvihl kromě chystaného vzniku centra kosmického výzkumu EUSPA plán na výstavbu zhruba 2 tisíc městíských bytů. Řešení situace s bydlením v Praze je jednou z našich priorit," říká primátor Svoboda. Náměstek primátora Petr Hlaváček dodává: "Schválení změny územního plánu nám umožní dokončit i majetkové vypořádání s dopravním podnikem a předpokládám, že na podzim bude možné prostřednictvím Pražské developerské společnosti zahájit přípravu prvních konkrétních projektů, které vycházejí z územní studie a z nové podoby územního plánu. 

"Změna plánu byla podle Petra Urbánka, ředitele Pražské developerské společnosti, iniciována již v roce 2019. Pro širší oblast Palmovky byla vytvořena urbanistická studie od studia Unit architekti, která respektuje hodnoty lokality a vytváří atraktivní veřejný prostor s byty a administrativními budovami. Studie podporuje udržitelný rozvoj a zahrnuje kvalitní zelené plochy a parky. Studenti FA ČVUT vytvořili fyzický model území, který je k vidění v sídle Pražské developerské společnosti. 

Klíčovým posunem pro Palmovku bude revitalizace rozestavěné budovy Centrum Nová Palmovka, která se po rekonstrukci stane sídlem EUSPA. Na podzim roku 2023 předala Pražská developerská společnost projekt transformace zmíněného objektu magistrátu, který vypsal výběrové řízení na generálního dodavatele formou Design & Build. Obyvatelé Palmovky se po přestavbě mohou těšit na centrální park s promenádou, kavárny, obchody nebo na novou základní a mateřskou školu. 

Zdroj: 
Pražský deník