Datum zveřejnění: 
11. 6. 2024
Ve dnech 12. a 13. června společnost KHNP na půdě ČVUT předvede simulátor reaktoru APR1000, který navrhuje pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Vývoj simulátoru je součástí širší snahy KHNP o přípravu Českých odborníků na práci s korejskou technologií.

Společnost KHNP představila na půdě ČVUT simulátor svého reaktoru APR1000, který chce dodat do Jaderné elektrárny Dukovany. Nový simulátor představuje vysoce výkonné a realistické zařízení, které má operátory připravit na provoz skutečné jaderné elektrárny. Zařízení bude pro zájemce k vystaveno 12. a 13. června v prostorách ČVUT a následně bude univerzitě předáno pro výukové účely. KHNP v současné době rovněž ve spolupráci s ČVUT rozvíjí bakalářský, magisterský a doktorský program, který má za cíl vychovat novou generací odborníků zaměřených na provoz jaderných elektráren. Korejská společnost se tak snaží přispět k tomu, aby se v Česku nacházel i po dostavbě nových jaderných bloků dostatek pracovních sil nezbytný k jejich fungování. KHNP je na poli vědy a výzkumu v Česku aktivní již od roku 2016. V roce 2020 byl zahájen první společný projekt energetického výzkumu Technologické agentury ČR a Korejského institutu pro hodnocení a plánování energetických technologií (KETEP) pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Korejského ministerstva průmyslu, obchodu a energetiky. Současný společný výzkumný projekt v oblasti energetiky je druhým svého druhu a byl zahájen v roce 2022. Z korejské strany na výzkumu kromě KHNP spolupracují také univerzita Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS) a Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI). S dokončením výzkumu se počítá v roce 2025. Zástupci všech zúčastněných stran se naposledy sešli v dubnu tohoto roku na společném pražském sympoziu, aby zhodnotili dosavadní výsledky projektu.

Zdroj: 
Technícký týdeník