Datum zveřejnění: 
10. 6. 2024
Zájemci o studium, kteří nestihli podat přihlášku, mají šanci na fakultě stavební ČVUT

Do 31. července se mohou hlásit v druhém kole přijímacího řízení do pěti bakalářských studijních programů v češtině a jednoho v angličtině.  

Zdroj: 
Právo