Datum zveřejnění: 
6. 6. 2024
V rámci celoživotního vzdělávání bude možnost studovat od září na Českém vysokém učení technickém v Praze tři nové kurzy v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, které znamenají vynikající příležitost pro odborníky i začátečníky.

Specialitou těchto kurzů je krom vysoké kvality výuky také jejich struktura, kdy se výuka koná 1x týdně, celý den, po dobu pěti po sobě jdoucích týdnů, a to vždy od 9:00 do 17:00 s přestávkou na oběd a coffee breaky. Navíc v dobře dostupných prostorách ČVUT v Dejvicích. Zájemci si mohou vybrat z následujících kurzů: 1. Kybernetická bezpečnost – CompTIA Security+: Kurz poskytuje komplexní výcvik v oblasti kybernetické bezpečnosti, zahrnující identifikaci hrozeb, správu bezpečnostních incidentů a implementaci bezpečnostních opatření. 2. Základy Linuxu : Kurz nabízí komplexní pohled na operační systém Linux a praktické dovednosti v jeho správě. Pod vedením zkušených lektorů získají účastníci pevné základy a praktické zkušenosti s Linuxem. 3. CompTIA Network+ – Základy síťového inženýrství: Tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit s architekturou počítačových sítí a získat základní dovednosti v jejich správě. Tyto kurzy nabízejí nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Účastníci získají certifikát ČVUT o absolvování kurzu, což je záruka kvality a uznání na trhu práce. Připravujeme také možnost čerpání dotace MPSV a až ve výši 82 % z ceny kurzu. Kapacita kurzů je samozřejmě omezená, doporučujeme se hlásit včas.  

Zdroj: 
imaterialy.cz