Datum zveřejnění: 
27. 3. 2024
Přes 1600 letadel mělo v posledních dnech problémy s navigací při průletu v blízkosti ruské enklávy Kaliningrad u Baltského moře. Podle expertů to může být důsledkem rušení pomocí zbraní elektronického boje ze strany Ruska. Problémy se týkaly zejména dopravních letounů. Možné rušení signálu v této oblasti ale hlásil i britský vládní speciál. Před dvěma týdny. Přidáme komentář. Hostem ve vysílání Jakub Hospodka z katedry letecké dopravy Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického . Dobré odpoledne vám.

Hospodka:

--------------------

Dobré odpoledne.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

Tak jaké systémy využívají dopravní letadla pro zjišťování polohy?

 

Hospodka:

--------------------

U dopravních letadel je situace trochu lepší a dopravní letadla typicky využívají kombinace několika navigačních systémů, kde jeden z nich je právě družicová navigace. V případě tedy, že dojde k zarušení družicové navigace, dopravní letoun typicky nemá zásadnější problém, přejde na jiný způsob navigace, ale pokračuje v podstatě beze změn, jiná situace může být u menších letounů všeobecného letectví, bezpilotních prostředků, vrtulníků, letecké záchranné služby. Tam ten výpadek družicové navigace často není zálohován žádným jiným systémem, takové letouny se můžou řešit bez vážnějších obtíží.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

Trošku nám hapruje zvukové spojení, doufejme, že vydrží. Vy jste říkal, že dopravní letadla můžou přejít v případě rušení na jiný způsob navigace. Jaký způsob to je? Zkuste to, prosím, nějak laicky vysvětlit.

 

Hospodka:

--------------------

Dopravní letadla typicky využívají kombinaci tří navigačních systémů, to znamená družicové navigace, inerční navigace, což je navigace, která je založená na měření úhlového zrychlení na palubě letadla a nevyžaduje žádný další vstup mimo letadlo, a klasické radionavigační prostředky, jako jsou radiomajáky. Letadlo potom si skutečnou svoji polohu určí jako výslednou a z těch tří systémů, pokud se všechny shodují, je všechno v pořádku. Letadlo, kde se nachází jeden z těch systémů a nefunguje nebo je záměrně zarušen nebo zaspufován, letadlo to pozná a využívá ty dvě služby.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

Co se děje z pohledu letadla a zejména tedy pilota ve chvíli, kdy je signál rušen?

 

Hospodka:

--------------------

V případě, že je signál rušen, je situace z pohledu pilota indikována informací o tom, že jedna z navigací není k dispozici, letoun automaticky pokračuje podle zbylých navigačních zařízení, pilot je pouze informován, pokud by celková navigační výkonnost letounů klesla pod požadovanou. Složitější situace je, pokud by družicová navigace byla nejen zrušena, ale takzvaně spufována, to znamená, kdyby ta poloha byla úmyslně vysílána jako falešná, že by se někdo snažil to letadlo přesvědčit, že je někde jinde, než je ve skutečnosti.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

Jaká technologie je k rušení potřeba?

 

mluvčí 8,

--------------------

V podstatě velmi jednoduchá, rušení jako takové je technicky velmi nenáročné. Pouze to, jak velkou oblast jaksi zasáhneme, závisí na výkonu. Velmi často se používají rušičky ze silničních vozidel, které zaruší oblast, blízkost mýtných bran, například, výkonné rušičky, které používajíy vojenské systémy, ale dokážou zarušit oblast stovek kilometrů. Složitější situace je u spufingu, tam je ta technologie skutečně už poměrně náročná a správně nebo kvalitně ji dělat je problematika, kterou nezvládne jaksi běžný uživatel, ale na úrovni vlády.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

Je možné se takovému rušení nějakým způsobem bránit, nějak ho eliminovat?

 

Hospodka:

--------------------

V podstatě ano, pokud je to rušení pouze na jedné frekvenci. Dnes už navigační systémy využívají několik frekvencí, máme několik různých navigačních systémů, lze vhodnou kombinací, pokud není rušeno celé spektrum, lze najít takové systémy, které v danou chvíli fungují a jsou bezpečné.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

Vy jste zmiňoval i ten další typ útoku, to znamená narušení dat, nahrazení falešnými informacemi, kdy se letadlu zdá, že je jinde než ve skutečnosti. Jak nebezpečný typ útoku je tohle, jak často se objevuje?

 

Hospodka:

--------------------

Tak tomuto útoku se říká spufing. Jedná se o podvržení polohy, kdy nejen zamezím tomu, aby letadlo určilo svoji polohu, ale budu se mu snažit podsunout polohu, kterou si přeje ten útočník. Je to typ útoku, který je bezpečnější, ale zároveň technicky náročnější. Bohužel, v posledních letech jsme identifikovali několik takových případů, kdy česká letadla byla zasažena tímto útokem. Bylo to vždy v oblastech, které jsou bezpečnostně složitější, Ukrajina, Izrael, Střední východ. Takový útok je potom už trochu složitější. Naštěstí, jak jsem říkal, útoky tohoto typu jsou méně časté, ale bohužel už k nim dochází.

 

Roman Fojta, moderátor

--------------------

To byl Jakub Hospodka z katedry letecké dopravy Fakulty dopravní pražského ČVUT, moc vám děkuju za rozhovor, hezký den vám přeju.

Zdroj: 
ČT 24 . Odpolední vysílání