Datum zveřejnění: 
26. 3. 2024
Guvernér státu Maryland vyhlásil stav nouze. Kvůli zřícení mostu, do kterého v Baltimoru narazila loď, záchranáři zatím vytáhli z vody dva lidi. Práce pokračují. Ocelový most spojoval dvě části zálivu, měřil 2,5 kilometru a vedla přes něj čtyřproudá silnice. Víc o mostě a samotném neštěstí teď s Tomášem Rotterem z katedry ocelových dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT , dobrý den.

Rotter, FSv ČVUT: Dobrý den.

 

Moderátorka:

--------------------

Když se díváte na záběry z pádu mostu, co vidíte, čeho si všímáte?

 

Rotter:

--------------------

Všímám si teda teď ze zřícené části mostu. Zřejmě se jedná o tři vnitřní pole a ty nájezdové rampy, které teď vidíme na obrázku vlevo, ty zůstaly prostě neporušené, čili jedná se o zřícení tří polí v celkové délce asi takových 500, 600 m. To hlavní pole mělo rozpětí 366 m.

 

Moderátorka:

--------------------

Jakou roli hraje to samotné místo, kam loď narazila?

 

Rotter:

--------------------

Tak to bylo kritické místo. Žádný most z takové konstrukce by podobnému nárazu nikdy nemohl vyhovět, protože šlo o náraz obrovské lodi. Jednalo se o kontejnerovou loď délky asi 230 m, ta má obrovskou setrvačnou sílu a chybou je, že ta loď vybočila z toho plavebního koridoru.

 

Moderátorka:

--------------------

A kdyby ta loď narazila kamkoliv jinam v rámci toho mostu, co by se stalo, můžeme to odhadovat?

 

Rotter:

--------------------

No, tak druhé kritické místo by byl ten druhý vnitřní pilíř a potom by taky kritickým místem byly ty krajní, oba krajní pilíře, kde přechází ta příhradová konstrukce v konstrukci trámu.

 

Moderátorka:

--------------------

No a jak na ten náraz do pilíře pak reaguje zbytek konstrukce?

 

Rotter:

--------------------

Jestliže tento pilíř byl zničen, to znamená staticky jedna významná podpora tohoto mostu, no, tak ten most nemohl prostě dále fungovat a musel se zřítit tak, jak to teď vidíme zase tady na obrázku tady v lednu.

 

Moderátorka:

--------------------

A jak je ta konstrukce stavěná na to, aby vlastně spadla jen část a ne celý ten most?

 

Rotter:

--------------------

Most celý nespadl, jak už jsem řekl, spadly pouze ty tři vnitřní části, kde bylo to největší a rozpětí.

 

Moderátorka:

--------------------

Most je ze sedmdesátých let. Jak se ochrana za tu dobu posunula?

 

Rotter:

--------------------

Žádná ochrana proti nárazu lodi z vody na takový most prostě neexistuje, prostě musí být zajištěna plavba lodi ve vyznačené plavební dráze.

 

Moderátorka:

--------------------

A počítají konstruktéři s možným nárazem lodi, jaké proti tomu podnikají preventivní kroky?

 

Rotter:

--------------------

S takovým nárazem se počítat nedá, respektive nedá se tento náraz staticky nějakou konstrukcí mu prostě čelit. To není možné.

 

Moderátorka:

--------------------

Ocelová konstrukce, silniční most, jaké materiály se kromě asfaltu, ocele používají?

 

Rotter:

--------------------

Teď nerozumím. Tady to je ocelový most, ty tři vnitřní pole, ty krajní pole, to nemám informaci, jestli jsou ocelové nebo betonové, to nevím. Ještě je potřeba ale rozlišit ty vnitřní podpory, kterou tady teď vidíme na tom obrázku vpravo uprostřed nebo teď tady na tom pravém obrázku, tak ty vnitřní podpory, to, co je ve vodě, tak ty jsou zřejmě teda betonové a na nich je uložena ocelová konstrukce, jestliže ta podpora, ta betonová část prostě je zničena, tak ta ocelová konstrukce, ten hlavní nosní systém nemůže dále fungovat.

 

Moderátorka:

--------------------

Jakou údržbou vlastně musí takový most a jak často procházet?

 

Rotter:

--------------------

Tak údržba to je úplně jiná věc, pochopitelně, že takové mosty se pravidelně udržují, ten interval mostů v České republice, ale i v zahraničí je v řádu 1–3 roky pro údržbu běžnou, pro údržbu, hlavní obnova protikorozní ochrany tady na takové ocelové konstrukci se provádí tak po 20, 30 letech, ale ta údržba té protikorozní ochrany, ta trvá velmi dlouho, takže dá se říct, že ta probíhá kontinuálně.

 

Moderátorka:

--------------------

Díky za rozhovor. Tomáš Rotter z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT , na shledanou.

Zdroj: 
ČT24