Datum zveřejnění: 
17. 3. 2024

Martin Křížek, moderátor: Německá okupace před 85 lety urychlila zavedení jízdy vpravo v Československu. Změnu přijala 17. března 1939 většina měst v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Poslední byla Praha, kde se začalo jezdit vpravo až koncem měsíce. O změně se ale v Československu uvažovalo už dřív, v roce 1926 v rámci pařížské úmluvy, vysvětluje vedoucí katedry dopravního inženýrství a plánování ČVUT Martin Jacura.

Martin Jacura: Tady dlužno podotknout, že Československo s ratifikací této úmluvy poněkud otálelo a vlastní ratifikace proběhla až v roce 1931. V té době byly dva problémy, to znamená obavy z nehod na pozemních komunikacích a druhý problém také úprava infrastruktury.

Zdroj: 
Český rozhlas - Radiožurnál